Kategorier
Ånyheder Artikler Forsidenyt Informationer Medlemssider Nyheder Nyheder

Å-nyt fra Bjarne

Hej med Jer,

I sidste uge foretog Carsten Ryby og undertegnede, samt Finn Sivebœk, DTU Aqua og to å-ansvarlige fra Fredensborg Kommune en åvandring i den nederste del af Usserød Å for at finde mulige steder for udlœgning af gydegrus. Projektet er igangsat og skal løbe af stablen til efteråret. Når papirnusseriet og planlœgningen er på plads kommer vi på banen igen med mere information, og opfordring til Jer om deltagelse i udlœgningen af gruset.

Ud over dette er vi i gang med at undersøge muligheden for udsœtning af fiskeyngel i Usserød Å for at kompensere lidt for den fiskedød som Hørsholm Renseanlœg forårsagede for ca. halvandet år siden. Når aftalen er på plads får I ny info.

Det var de positive nyheder. På den negative side skal jeg oplyse, at tilslutningen til arbejdet med el-befiskning i Nivå ikke var stor nok til, at vi kan påtage os ansvaret for al fremtidig elbefiskning i Nivå. Fiskeudsœtningen vil derfor fortsat blive foretaget på basis af el-befiskning lavet af Esrum Ålaug.

For at sikre sig, at man altid er på forkant med nyeste viden om fisk og fiskepleje, vil jeg kraftigt anbefale, at I tilmelder Jer nyhedsbrevet fiskepleje.dk på følgende link: http://www.fiskepleje.dk/Nyheder
Venlig hilsen

Nive Å’s Lystfiskerforening

Bjarne Dueholm

Kategorier
Artikler Forsidenyt Informationer Nyheder Nyheder

Webmaster søges

Foreningens webmaster igennem de seneste år har desværre valgt at trække sig fra posten på grund af andre gøremål. Det betyder, at det er nu chancen er der, hvis du har tid og lyst til at gøre en vigtig indsats for foreningen. Som alt andet arbejde i foreningen er indsatsen frivillig, men du vil naturligvis få midler stillet til rådighed, for at hjemmesiden kan fungere optimalt.

thumb_COLOURBOX4643862

Som webmaster bliver du ansvarlig for drift og udvikling af foreningens hjemmeside, herunder eksempelvis sikkerhedsopdateringer og bookingkalenderen. Som webmaster er du ikke ansvarlig for artikler, fangstrapporter o.lign. Dem skal jeg nok fortsat redigere og levere.

Det er ikke nødvendigt at have kendskab til programmering, dog bør man have kendskab til eller lyst til kendskab til WordPress som CMS, der er verdens mest udbredte og brugervenlige system til hjemmesider.

Hvis du har spørgsmål til posten som webmaster eller du er interesseret i at påtage dig rollen, kan du sende en mail til undertegnede på klaus@vestergaard.mail.dk.

Mvh

Klaus

Kategorier
Artikler Foreningsture og arrangementer Forsidenyt Nyheder Nyheder

Geddekonkurrence i De Gamle Lergrave på søndag den 8. maj kl. 7-12

Hej alle,

Traditionen tro afholdes geddekonkurrence på søndag den 8. maj kl. 7-12 i De Gamle Lergrave.

P5100147

Vi mødes 6.45 ved busstoppestedet i sydenden af den lange sø. Der vil som altid være præmier. Der må fiskes med 2 stænger efter gedder og en ekstra stang kan også bruges til fangst af eventuelle agnfisk.

Vinder af konkurrencen er den med den længste gedde, og der fiskes catch & release. Hver fisker kan tilmelde 1 gedde, men der vil også være præmie til den der fanger flest. Præmierne bliver delt ud på den store plads i sydenden af den lange sø

Konkurrencen har alle årene markeret åbning af fiskeriet efter fredningen, så der vil helt sikkert være hugvillige gedder til dem der deltager. Lergravsjollerne må ikke anvendes under konkurrencen.

PS: Billedet ovenfor viser Peter Fog Pedersens vindergedde på 95 cm og 5,5 kg fra sidste års konkurrence.

Vel mødt!

Klaus

Kategorier
Foreningsture og arrangementer Forsidenyt Nyheder Nyheder

Indbydelse til den årlige affaldsindsamling – Lad os gøre åen forårslækker

Hej alle,

På søndag den 24. april kl. 10 indbydes alle medlemmer, deres familier og alle andre naturelskere til at hjælpe med at gøre åen forårslækker.

11173317_10205485174722012_2413600871214160910_n

Vi mødes ved Nivå Mølle på Møllevej, hvor Usserød Å og Nive Å løber sammen.

Der vil være plastposer til alle samt øl og vand, så kom og gør en god gerning for miljøet og ikke mindst dig selv.

PS: Der bliver sikkert også gode muligheder for at få et par listige tips om fiskeriet af nogle af foreningens skrappe åfiskere.

Vel mødt

Klaus

 

Kategorier
Ånyheder Artikler Forsidenyt Nyheder

Udsætning af ørreder i Nivåen

Hej alle,

I søndags den 10. april blev der udsat knapt 26.000 ørreder i Nivåen.

Kategorier
Ånyheder

Åfredningen nærmer sig

Hej alle,

Et lille tip: Jeg talte med en dagkortfisker forleden, som beklagede sig over at det var svært at fange havørreder i vores å. Han havde gået fra den gamle strandvejsbro og opstrøms og set en hulens masse fisk – også nogle med god størrelse. De ville dog ikke bide på krogen.

Min tolkning er, at han har skræmt dem og at de derfor ikke ville lege med i den lave vandstand forårsaget af den rekordlave nedbør i oktober. Prøv en tur med en opstrøms fisket Mepps spinner str. 3 eller 4 og husk at bevæge Jer meget forsigtigt (som en indianer). Så skal I se løjer (om ikke andet vil I se nogle bølger i åen når ørrederne flytter sig:-)

PS. Fredningen starter fra og med den 16. november og kører frem til og med 31. januar.

K&B

Klaus

Kategorier
Regler

Fredningsbælter saltvand

Fiskeri er ikke tilladt i et fredningsbælte, der omfatter vandområdet inden for en afstand af 500 m fra åers, bækkes og indvandes udmunding i havet, fjorde indvande o. lign., når denne udmunding har en bredde på mindst 2m. Et fredningsbæltes afgrænsning fastsættes ved almindeligt højvande.

Og

I perioden fra 16. september til 15 marts, begge dage inklusive, er fiskeri forbudt i et fredningsbælte på  500 m fra vandløb, hvor udmundingens bredde er mindre end 2 m.

Bestyrelsen har besluttet at ingen af vore både må befinde sig i fredningsbælterne eller tæt på disse uanset om der fiskes fra bådene eller ej.

 

Nivå, den 22. september 2015

Kategorier
Informationer

Ureglementeret brug af Zimba

Hej alle,

Hermed en reminder til alle brugere af foreningens faciliteter, heriblandt Zimba, vor trollingbåd i Nivå Havn, hvor vor tidligere formand Carsten Ryby er facilitetspasser. 

Det er et absolut must, at der bookes før brug. Dette var der ifølge Carsten ikke gjort for Zimba i weekenden 16.-17. maj og vedkommende, der ureglementeret “lånte” båden glemte ovenikøbet at fylde benzin på efter brug. Begge ting er bestemt ikke ok og må ikke gentage sig. Hvis vedkommende læser dette opfordres han til at få tanket båden op igen hurtigst muligt. 

Mvh

Klaus

 

Kategorier
Kopi af Forslag

Oprydningsdag ved åen

Søndag d. 26 april holder vi store oprydningsdag ved åen.

Vi mødes ved møllen kl. 0900 hvor vi får udleveret poser, vi slutter kl. ca. 1200

Kategorier
Generelt

Minkfælde sat op i De Gamle Lergrave

Hej alle

Foreningens minkfanger Christian Lohmann fortæller, at han netop har placeret en flydende minkfælde i De Gamle Lergrave i den lange sø. Han har sat den, da der er flere, heriblandt undertegnede, der har observeret mink i området.

Beskeden fra Christian er, at man under ingen omstændigheder må begynde at røre den eller stikke hænderne ind i de to huller, da man med temmelig stor sikkerhed vil blive beskadiget. Fælden kan heldigvis ikke nås fra land. 

Meldinger om fælden, herunder om der er gået mink i den modtages meget gerne af Christian på mobil 6074 6452.

Mvh

Klaus