Årets fisker 2014

Årets fisker konkurrencen 2014

Årets fisker 2014 – Endelig stilling pr. 31. december
Aborre (sø)
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
1825 49 Klaus Vestergaard Esrum Sø Pirk August 10
1010 Peter Møller Sjællandsk sø Wobler Oktober 9
580 Zlatan Delic Skovsø Spinner Oktober 8
470 Jens Blom Esrum Sø Pirk September 7
Brasen
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
4475 Jens Blom De Gamle Lergrave Boillie Juli 10
Brosme
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
4000 75 Ask Futtrup Nordsøen Pirk August 10
Gedde
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
12000 122 Klaus Vestergaard Sjællandsk sø Gummiagn Oktober 10
11100 Jens Blom Sjællandsk sø Agn September 9
10000 115 Peter Møller Esrum Sø Gummiagn November 8
8050 106 Ask Futtrup Esrum Sø Wobler December 7
5000 Jens Peder Jeppesen Esrum Sø Wobler Maj 6
Havørred (kyst)
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
2100 Søren Messerschmidt Møn Flue Juli 10
2000 58 Peter Lottrup Vestsjælland Flue September 9
1460 51 Klaus Vestergaard Øresund Kystwobler Marts 8
Havørred (å) – Kun point til fisk fanget efter 1. maj ifølge reglerne
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
2160 (Fulton) 60 Carsten Ryby Karup Å Flue August 10
Hvilling
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
290 34 Ask Futtrup Nordsøen Pirk August 10
Regnbueørred (å)
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
4400 Peter Kirkby Usserød Å Wobler Februar 10
2400 55 Klaus Vestergaard Usserød Å Wobler Februar 9
Regnbueørred (P&T)
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
2750 Ask Futtrup Sjællandsk sø Spin Oktober 10
Stør
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
13900 Ask Futtrup Poppelsøen Sildestrimmel November 10
6700 Jens Blom Poppelsøen Sildestrimmel Oktober 9
Rudskalle
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
250 Zlatan Delic Skovsø Majs Maj 10
Gråskalle
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
575 Jens Blom Skovsø Boillie Juni 10
Sild
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
240 Jens Blom Øresund Sildeforfang September 10
225 Ask Futtrup Øresund Sildeforfang Oktober 9
Ising
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
280 Jens Blom Øresund Børsteorm September 10
250 Ask Futtrup Øresund Børsteorm Oktober 9
Rødspætte
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
825 Ask Futtrup Øresund Børsteorm November 10
Sej
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
10100 98 Ion Hoe Nielsen Nordsøen Pirk August 10
9900 Ask Futtrup Nordsøen Pirk August 9
Makrel
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
1140 Jens Blom Øresund Sildestykke September 10
975 52 Ask Futtrup Nordsøen Pirk August 9
Grå knurhane
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
360 36 Jens Blom Øresund Børsteorm September 10
300 32 Ask Futtrup Nordsøen Pirk August 9
Kuller
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
1080 53 Ask Futtrup Nordsøen Pirk August 10
Lange
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
23000 153 Ion Hoe Nielsen Nordsøen Pirk August 10
10600 142 Ask Futtrup Nordsøen Pirk August 9
Hornfisk
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
320 Jens Blom Øresund Sildestrimmel Oktober 10
Skrubbe
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
600 Ask Futtrup Øresund Børsteorm September 10
Lubbe
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
3800 78 Ask Futtrup Nordsøen Pirk August 10
Suder
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
2625 Jens Blom De Gamle Lergave Boillie Maj 10
2350 Klaus Vestergaard De Gamle Lergave Majs Juli 9
Laks (båd)
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
4000 Jens Blom Møn Trolling April 10
Torsk (båd)
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
12500 Ion Hoe Nielsen Øresund Pirk Februar 10
9800 Peter Silberg Øresund Pirk Marts 9
9375 Ask Futtrup Nordsøen Pirk August 8
7200 Mikkel Helms Øresund Pirk Oktober 7
Årets fisker 2014 – Endelig stilling pr. 31. december
Fanger Point
Ask Futtrup 149
Jens Blom 115
Klaus Vestergaard 48
Ion Hoe Nielsen 30
Zlatan Delic 18
Peter Møller 17
Peter Kirkby 10
Carsten Ryby 10
Peter Lottrup 9
Peter Silberg 9
Søren Messerschmidt Nielsen 8
Mikkel Helms 7
Jens Peder Jeppesen 6
I alt 436
Mest bemærkelsesværdige fisk fanget i udlandet
Art Vægt  (g) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned
Regnbueørred 3500 Klaus Vestergaard Haresjömåla Flue Marts
Laks 6000 Klaus Vestergaard Mörrum Spin September
Aborre 1300 Philippe-Albert Hesselmann Blekinge Orm August
Helleflynder 27000 Erik Winther Havøysund, Norge Levende agn September
Rødfisk 4350 Erik Winther Havøysund, Norge Pirk September
Brosme 7000 Erik Winther Havøysund, Norge Pirk September
Sej 13060 Ask Futtrup Andørja, Norge Pirk September
Torsk 14800 Ask Futtrup Andørja, Norge Pirk September
Laks Diverse Peter Lottrup Vancouver Island Flue Oktober
Laks 7100 Mogens Marcus Mentz Lagan Spin Oktober