Nivå og Usserød Å

Foreningen har fiskeret på mange gode stræk af Nive Å eller Nivåen, som den kaldes idag. Det drejer sig bl.a. om stræk ejet af Fredensborg Kommune og stræk ejet af Den Hageske Stiftelse. Foreningens medlemmer og dagkortfiskere kan desuden fiske på flere stræk af Usserød Å.

dsc00549_crop peter 38 kg

imgp5454

Det kræver medlemskab af Nive Å`s Lystfiskerforening at fiske ved åerne med mindre du er under 18 år eller over 65 år og bor i Fredensborg Kommune. Så er det nemlig gratis!

Alternativt kan du købe dagkort via http://www.fiskekort.dk

imgp4394_2

Regler for fiskeri i Nivå og Usserød Å

1. Der må kun fiskes med én stang, enten flue, spin, wobler eller lignende.
2. Medefiskeri med naturlig agn så som orm, powerbaits eller lignende er ikke tilladt med mindre særlig tilladelse er givet fra bestyrelsen.
3. Vadefiskeri er ikke tilladt.
4. Der må hjemtages 1 ørred pr. dag. Resten skal genudsættes.
5. Fisk må ikke opbevares i keepnet eller lignende.
6. På det særlige å-kort nedenfor er det markeret, hvor der må fiskes af henholdsvis dagkortfiskere (sort markerede stræk) og foreningens medlemmer alene (rødt markerede stræk). Foreningens medlemmer må fiske på både de rødt og sort markerede stræk af åen.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=da&authuser=0&mid=1XPQH7LGK17BCVBPHnv81oB8oGjQ&ll=55.921115073713224%2C12.50364305000005&z=14
7. Ved køb af dagkort kan der kun fiskes på de begrænsede sort markerede stræk, der er angivet på dagkortet. Fiskeri med dagkort har indskrænkende regler i forhold til nærværende regler.
8. Foreningens generelle fiskeregler skal overholdes, og vi henviser især til fredningstider, mindstemål og genudsætning af alle fisk i gydedragt – farvede fisk.
9. Der må ikke tændes bål eller smides affald. Affald skal naturligvis hjemtages.

10. Uanset om man fisker som medlem eller med dagkort gælder, at det ikke er tilladt at have en løs hund med sig under fiskeriet. Der er et rigt dyreliv langs åen (ræve, gnavere, mår, rådyr, fugle, odder m.m., som der skal værnes om.

Fredningstid: 1. november – 28.(29) februar (begge dage inkl.)

Mindstemål
Havørred 40 cm
Laks 40 cm
Bækørred 30 cm
Gedde 60 cm