Årets fisker 2022

Konkurrenceregler

Årets fisker 2022 har 25 forudfastsatte kategorier med forskellige arter, hvor man kan tilmelde fisk. Kategorierne er følgende:

Aborre, brasen, gedde, havkat, hornfisk, ising, karpe, karusse, knurhane, laks, lange, lubbe, makrel, pig-/slethvar, rimte, rødspætte, sandart, sej, skalle, skrubbe, stør, suder, torsk, ørred og en sidste kategori, nemlig “Andre arter”.

Vinder af Årets fisker konkurrencen 2022 er det medlem, der har opnået flest point. Præmierne for henholdsvis nr. 1, 2 og 3 er gavekort fra Hvidovre Sport på henholdsvis 500, 300 og 200 kr., som overrækkes på generalforsamlingen i februar 2023.

I tillæg til ovenstående vinder fangeren af største fisk i hver af de 25 kategorier et gavekort på 100 kr., som også overrækkes på generalforsamlingen.

Er man forhindret i at møde op på generalforsamlingen kan gavekort afhentes hos formanden.

Reglerne er præciseret yderligere nedenfor:

De gældende regler for lystfiskeri i Danmark skal overholdes, såsom mindstemål, fredningszoner, fredningstid og at fisk skal være kroget foran gællerne.

Fisk skal være fanget i danske farvande eller med dansk havn som udgangshavn. Alle medlemmer skal principielt have samme muligheder for at fange den pågældende fisk. Dette betyder også, at tun ikke kan tilmeldes – indtil reglerne om at det kun er nogle få beskåret at fange dem laves om. Vi ser frem til at dette sker.

Der skelnes ikke mellem fisk fanget i fersk-, brak, saltvand eller i å.

Der skelnes heller ikke mellem underarter indenfor den enkelte kategori. Dette betyder, at der f.eks i kategorien ørred ikke skelnes mellem om det er en bæk-,fjeld-, guld-, tiger-, hav-, eller regnbueørred osv.

For ørreder og laks, hvor der ikke er vægt på ved tilmelding, anvendes længde-/vægt skalaerne fra folderen “Danske laks og havørreder” udarbejdet af Danmarks Sportsfiskerforbund. Kan bl.a. findes på Varde Sportsfiskerforenings hjemmeside.

Der kan tilmeldes 1 fisk pr. medlem i hver kategori. Minimumsvægt er 300 gram. Fanger man senere en fisk der er større, kan den tilmeldes i stedet.

Fisk skal tilmeldes pr. e-mail til klausvestergaard12@gmail.com eller via foreningens lukkede Facebook-gruppe, senest 14 dage efter fangstdato, med billede af fisken. Et billede af fisk og fanger er naturligvis at foretrække. En kort (eller lang) beretning er også meget velkommen.

Der gives fra 1 til 10 point indenfor hver kategori, 10 point til største fisk, 9 point til næststørste fisk, osv.

Kategorien “Andre arter”, er for de fisk der ikke er i en af de øvrige 24 kategorier. Dette gælder eksempelvis multe, malle og pighaj. Kriteriet for point til denne kategori er fiskens vægt i forhold til den gældende DK-rekord All tackle fra www.fiskerekorder.dk.

Konkurrencen kører i kalenderåret 2022 og reglerne kan ikke ændres, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

På vegne af bestyrelsen og de øvrige i konkurrenceudvalget.

Klaus Vestergaard

Formand

Stillingen i årets fisker konkurrencen 2022 kan løbende følges i regnearket her: