Dagkort & medlemskab

Dagkort

Dagkort der koster 75 kr. kan købes på http://www.fiskekort.dk


Sådan bliver du medlem af Nive Å’s Lystfiskerforening (NÅL):

Indmeldelse skal altid ske via http://www.fiskekort.dk

Priser:
Senior over 25 år: kr. 900

Ungdom 18 -25 år: kr. 900

Junior 8-17 år: kr. 300

Nøgledepositum kr. 500, som tilbagebetales ved udmeldelse.

Betalingsperioder (ved indmeldelse):
1/2 – 31/7 : Normal kontingent.
1/8 – 30/9 : ½ betaling af kontingent
1/10 – 31/12 : kr. 100
Indmeldelse i januar: Gratis til 31/1, men opkrævning for hele det kommende år.

Særrabat kr. 300 til studerende i alderen 18 – 25 år på helårskontingent ved fremsendelse af kopi af studiekort til kassereren. Af praktiske grunde udbetales særrabat til studerende ved efterfølgende henvendelse til kasserer Bjarne Dueholm på mail b.d@mail.dk med oplysning af din banks reg. nr. og kontonr.

Betaling til DSF er indeholdt i vores kontingent.

Indmeldelse og betaling i praksis:
Følg venligst nedenstående link ved indmeldelse via “Log ind” og “Opret profil”:

http://www.fiskekort.dk

Særbetaling for båd og joller:
Engangsindbetaling trollingbåd i Nivå Havn: kr. 500
Engangsindbetaling Esrum Sø-jolle, joller i De Gamle Lergrave og alujoller: kr. 0
Ingen brugerbetaling eller gæsteregler for båd og joller, men pligt til at hjælpe ved optagning, klargøring & isætning, såfremt der er behov. Pligten kan fraviges ved sygdom eller betaling af op til kr. 500, alt efter bestyrelsens skøn.

For at få adgang til Fiskehuset, joller og både mv. skal du bruge en nøgle, der hentes hos kassereren efter forudgående indbetaling af depositum kr. 500 til vores bankkonto. Send herefter en mail til kassereren på b.d@mail.dk og oplys, at du har betalt samt dit telefonnummer. Når kassereren har set, at du er registreret medlem og har betalt, ringer han dig op og aftaler nøgleafhentning.

Bemærk at du – for at få adgang til booking af faciliteter, køb af bådnøgle m.v. – skal udfylde skema i særskilt menu på hjemmesidens forside med navnet “Adgang til medlemssider, booking m.v. for medlemmer – tilmeldingsformular”. Det er således ikke nok kun at indmelde sig via www.fiskekort.dk for at kunne få fuld udbytte af medlemskabet.

Udmeldelse i praksis:
Udmeldelse foregår ved at skrive til kasserer Bjarne Dueholm på mail b.d@mail.dk. Såfremt du har betalt nøgleindskud får du det returneret ved at aflevere eller sende nøglen (påklistret et stykke pap)  til:

Bjarne Dueholm

Hjortevænget 202

2980 Kokkedal

Husk i den forbindelse at oplyse dine bankoplysninger.