Fredningsbælter saltvand

Fiskeri er ikke tilladt i et fredningsbælte, der omfatter vandområdet inden for en afstand af 500 m fra åers, bækkes og indvandes udmunding i havet, fjorde indvande o. lign., når denne udmunding har en bredde på mindst 2m. Et fredningsbæltes afgrænsning fastsættes ved almindeligt højvande.

Og

I perioden fra 16. september til 15 marts, begge dage inklusive, er fiskeri forbudt i et fredningsbælte på  500 m fra vandløb, hvor udmundingens bredde er mindre end 2 m.

Bestyrelsen har besluttet at ingen af vore både må befinde sig i fredningsbælterne eller tæt på disse uanset om der fiskes fra bådene eller ej.

 

Nivå, den 22. september 2015

Nøgler og foreningens bankoplysninger

Systemnøgle gældende til Fiskehuset, Byvejen 10 Nivå, Lergravene, Trollingbåden og faciliteterne i Sørup Havn, udleveres af kassereren mod betaling af kr. 500 i depositum. Ved udmeldelse af foreningen skal nøglen tilbageleveres og depositum refunderes herefter.

Depositum overføres til foreningens bank Nordea med følgende kontooplysninger:

Regnr.: 2112  kontonr.: 0065 266 547
Husk at skrive hvad du betaler for i beskedfeltet ved bankoverførsel.

Nøglen kan efter aftale hentes hos foreningens kasserer:
Bjarne Dueholm
Hjortevænget 202
2980 Kokkedal
Mobil: 40 36 34 42

Regler for fiskeri og adfærd i De Gamle Lergrave

Bæredygtigt fiskeri i De Gamle Lergrave – regler for fiskeri

Fangstkroge er forbudt og vi opfordrer alle til at bruge net med gummimasker eller knudeløse net. Brug også gerne en afkrogningsmåtte.

Benyt en krogløser. Benyttes gabåbner overfor gedder skal denne være med enten kugle eller bue, så gedden ikke skades i munden.

Alle fisk, bortset fra skaller, der skal anvendes som agnfisk, skal genudsættes. Kun fisk der er for dybt krogede og som vurderes ude af stand til at overleve en genudsætning må hjemtages.

Gedderne er fredet i hele april måned, hvor der ikke må fiskes efter dem. Alle øvrige fiskearter må der fiskes efter året rundt.

Bæredygtigt fiskeri i De Gamle Lergrave – regler for adfærd

Fiskeri er for foreningens medlemmer.

Børn under 12 år fisker gratis når det er sammen med et medlem på 16 år eller derover. Det anbefales generelt, at juniorer bærer redningsvest ved fiskeri.

Det obligatoriske fisketegn fra NaturErhvervstyrelsen skal medbringes og fremvises på forlangende. I tvivlstilfælde kan kontrolløren kontakte kasseren for at høre om der er betalt kontingent.

Der må ikke fiskes fra lodsejernes grunde. Vis generelt hensyn overfor lodsejere, medfiskere og andre brugere af naturen ved fiskevandet.

Støjende adfærd er ikke tilladt.

Fældning af træer er ikke tilladt, men det er tilladt at foretage en let beskæring, så man kan komme til at fiske.

Henkastning af liner, kroge og andet affald må naturligvis ikke finde sted.

Der må ikke tændes bål eller grillles i området

Hunde skal føres i snor

Campering er ikke tilladt. Ophold i medefiskerbivy er tilladt.

Der skal parkeres hensynsfuldt og så vidt muligt uden at det er til gene for lodsejere på Vibevej. Den hidtidige parkering for enden af Vibevej er blevet forbudt, hvorfor parkering anbefales foretaget bag ringovnen eller for enden af vejen ved Stark i Nivå.

Færdsel på isen sker på eget ansvar. Pas på, da der er gennemstrømning mellem søerne.

Rigtig god fornøjelse!

Bestyrelsen

26. august 2017

 

Regler for fiskeri i Nive Å og Usserød Å

Regler for fiskeri i Nivå og Usserød Å

1. Der må kun fiskes med én stang, enten flue, spin, wobler eller lignende.
2. Medefiskeri med naturlig agn så som orm, powerbaits eller lignende er ikke tilladt med mindre særlig tilladelse er givet fra bestyrelsen.
3. Vadefiskeri er ikke tilladt.
4. Der må hjemtages 1 ørred pr. dag. Resten skal genudsættes.
5. Fisk må ikke opbevares i keepnet eller lignende.
6. På det særlige å-kort nedenfor er det markeret, hvor der må fiskes af foreningens medlemmer.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=da&authuser=0&mid=1XPQH7LGK17BCVBPHnv81oB8oGjQ&ll=55.921115073713224%2C12.50364305000005&z=14

7. Ved køb af dagkort kan der kun fiskes på de begrænsede områder, der er angivet på dagkortet. Fiskeri med dagkort har indskrænkende regler i forhold til nærværende regler.
8. Foreningens generelle fiskeregler skal overholdes, og vi henviser især til fredningstider, mindstemål og genudsætning af fisk i gydedragt – farvede fisk.
9. Der må ikke tændes bål eller smides affald. Affald skal naturligvis hjemtages.

Fredningstid: 16. november – 28./29. februar (begge dage inkl.)

Mindstemål
Havørred 40cm
Laks 40cm
Bækørred 30cm
Gedde 60cm

God fornøjelse

Bestyrelsen

26. august 2017