Kategorier
Regler

Fredningsbælter saltvand

Fiskeri er ikke tilladt i et fredningsbælte, der omfatter vandområdet inden for en afstand af 500 m fra åers, bækkes og indvandes udmunding i havet, fjorde indvande o. lign., når denne udmunding har en bredde på mindst 2m. Et fredningsbæltes afgrænsning fastsættes ved almindeligt højvande.

Og

I perioden fra 16. september til 15 marts, begge dage inklusive, er fiskeri forbudt i et fredningsbælte på  500 m fra vandløb, hvor udmundingens bredde er mindre end 2 m.

Bestyrelsen har besluttet at ingen af vore både må befinde sig i fredningsbælterne eller tæt på disse uanset om der fiskes fra bådene eller ej.

 

Nivå, den 22. september 2015