Black Friday – Støt vore sponsorer (og dig selv)

Hej alle,

Black Friday startede i USA, men konceptet er ikke gået Danmark forbi, og det er efterhånden ved at være en tradition for mange danske grejbutikker, at også de har en del gode tilbud denne dag.

Jeg vil gerne fremhæve nogle af dem der holder Black Friday, nemlig foreningens sponsorer, der har bakket op omkring Nive Å´s Lystfiskerforening og vores forskellige arrangementer og konkurrencer gennem tiden. Du kan besøge dem via nedenstående links, men du kan også for de flestes vedkommende bare klikke på deres logo på vores hjemmeside i nederste venstre hjørne for at besøge dem.

https://fiskegrej.dk

https://www.forstogjagthuset.dk/shop/frontpage.html

https://hvidovresport.dk/forside.aspx

https://fiskegrej.fiskogfri.dk

Nedenstående grejbutikker støtter os via deres sponsering af præmier til Esrum Open, som vi som bekendt er med til at arrangere, hvorfor de naturligvis også skal repræsenteres:

https://www.fiskogfang.dk/shop/frontpage.html

https://flyon.dk

Hvilke Black Friday tilbud de enkelte har, vil du kunne se på deres hjemme- eller Facebook-side, efterhånden som tilbuddene kommer på.

Du har imorgen fredag således mulighed for at købe den helt rigtige julegave til ham eller hende, der elsker at komme ud og fiske eller bare lige den lille ting (eller de mange ting:-), du selv står og mangler til den næste tur.

Black Friday starter fredag den 24. november kl. 00.01 og kører helt frem til 23.59 samme aften.

Støt vore sponsorer (og ikke mindst dig selv) – De støtter os.

Knæk & bræk

Klaus

Natkonkurrence i Poppelsøen gav præmier til NÅL-juniorer

Hej alle

Fik lige denne melding fra junior Kristoffer Kindberg, der sammen med Peter Fog Pedersen har været på størjagt:

Hej Klaus

Deltog i natkonkurrence hos Poppelsøen i Ballerup. Ialt blev det til 7 fisk,heraf 3 over 10 kg. Største fisk på 18,9 kg blev fanget af Peter, mens jeg snuppede en på 11,6 kg.

Læs resten

PR gedde og første gedde på jerkbait til Marius på tur til brakvandet

Hej alle,

Torsdagens gode tur gav mod på mere, og lørdag fik alujollen så endnu en tur i brakvandet. Da Rasmus og Louis begge var forhindret i at tage med, var det en anden af foreningens skrappe juniorfiskere, nemlig Marius Dam Jespersen, som kom med på tur. Han havde vist ligesom Peter Fog Pedersen en rigtig god tur, idet han dels fangede en ny PR gedde på 6,55 kg, og dels fik sin første gedde på sit nyindkøbte jerkbaitsæt.

Læs resten

Både og gløgg

Strømmen er slukket i Sørup havn, derfor vil akkumulatoren kun blive ladet op af motoren, så du skal være opmærksom på der ikke vil være meget strøm til elmotoren resten af sessionen.

Esrum båden samt Trollingbåden bliver liggende i vandet til der er risiko for is.

Torsdag d. 20.december er der gløgg og æbleskiver i klubhuset.

 

God jul og godt nytår.

Referat af møde med Hørsholm Vand

Møde med Hørsholm Vand

Onsdag den 8. oktober 2014

 

Jeg var i dag til møde med direktør Tina Otterstrøm Jensen fra Hørsholm Vand vedrørende vores spørgsmål.

 

På mødet gennemgik Hørsholm Vand i detaljer hændelsesforløbet fra fredag aften den 3. oktober til søndag aften den 5. oktober. Og vi fik her svar på alle de spørgsmål, som vi har stillet.

Hørsholm Vand lægger ikke skjul på, at der fredag aften efter strømafbrydelsen skete nogle fejl hos Hørsholm Vand. Fejl som ikke må ske igen. Men også hos Hørsholm Vand er man meget berørte af situationen, og de har allerede nu igangsat en række initiativer, som skal forhindre lignende hændelser i fremtiden.

 

Vi diskuterede også problemet om den manglende nødgenerator. I den forbindelse foreslog jeg, at der kunne installeres et UPS-anlæg foran computer- og kommunikationsudstyr. Det er Hørsholm Vand allerede i fuld gang med.

 

En installation af en generator, der ville kunne pumpe spildevand op i deres oplagringstanke, hvor der i alt kan være op til 8000 M3 på hele anlægget, er sat i gang. En egentlig nødstrømsgenerator, der ville kunne klare driften af hele anlægget, er ikke et lovkrav, så det tror jeg ikke kommer på tale umiddelbart.

 

Hørsholm Vand vil gerne have en tættere relation og dialog med os. Det første skridt vi har taget er, at mit telefonnummer kommer med i deres beredskabsplan. På mødet aftalte vi, at den nuværende beredskabsplan samt den reviderede plan, inklusiv mit telefonnummer bliver sendt til undertegnede.

 

Jeg vil ligeledes få tilsendt:
1. den tilladelse, hvoraf det fremgår, hvor meget spildevandet skal renses (har jeg nu fået)
2. Hørsholm Vands analyse af, hvor meget de renser vandet (har jeg nu fået)
3. hvor meget vand, der bliver pumpet ud i åen (har jeg nu fået).

 

Jeg spurgte også til, hvorfor der tit lugter af kloak langs åen og foreslog i den forbindelse, at man måske kunne pumpe vandet op i Dronningedammen eller andre søer langt oppe i Hørsholm.

 

I går havde Hørsholm Vand møde med Naturstyrelsen, hvor det blev aftalt, at Naturstyrelsen udfærdiger en rapport over hændelsesforløbet samt sørger for, at Fiskeøkologisk Laboratorium udfærdiger en rapport om skader forvoldt i åen samt nærområdet ved udløbet.

 

Jeg vil kontakte Fiskeøkologisk Laboratorium, så vores vurdering af skaderne kommer med. Der vil blive tale om udsætning af ekstra fisk og samtidig vil Hørsholm Vand sørge for, at Fredensborg Kommunes å-mand får dokumenteret eventuelle skader langs åen samt rengjort åen.

 

Jeg gjorde det klart for Hørsholm Vand, at der – afhængig af udfaldet af rapporten fra Naturstyrelsen – evt. vil blive indgivet en politianmeldelse.

Fiskedød Usserød å

Hej alle i går blev jeg ringet op af en hundelufter der havde set døde ørreder i Niveåen.

Da jeg kom ned til åen kunne jeg konstaterer der lå døde fisk i massevis.

Fra jernbanebroen og op til møllen talte jeg 50-60 ørreder, og opstrøms møllen til den første spang lå der 20 stk. ørreder og års yngel samt ål og gedder.

Jeg kontaktede Fredensborg kommunes biolog, der ringede 112 for at få en indsatsleder ud fra brandvæsenet, samtidig kontaktede han Miljøvagten der tog vandprøver.

Det er hvad vi ved på nuværende tidspunkt.

Der blev set levende fisk ved Ådalsvej.

Så det kan konstateres at alt er dødt fra Ådalsvej ned gennem Usserød å, og fra sammenløbet i Nivå til udløbet i Øresund.

 

Carsten