Kategorier
Artikler Forsidenyt Nyheder Nyheder

Varmen giver fiskedød i åen

Hej alle,

Flere af vore medlemmer bemærkede i sidste uge, at der lå masser af døde småbrasen samt flere flotte blanke ørreder i åen på de nedre stræk fra jernbanebroen og nedstrøms.

Ifølge Fredensborg Kommunes biologer skyldes det ikke et udslip af kloakvand eller lignende, men derimod, at vandet er meget varmt samtidig med at vandføringen er historisk lav og især at iltindholdet er meget lavt om natten. Faktisk er der registreret fiskedød i Usserød Å helt oppe fra Sjælsø og i flere af søerne og dammene som åen løber igennem.

Det varme vejr har medført, at eksempelvis Donse Å, der løber ud i Usserød Å flere steder kun består af vandpytter. Ærgerligt er det, at evt. yngel i de øvre dele af åsystemet går tabt sammen med et hav af vandinsekter. Men som regel reparerer naturen jo heldigvis sig selv, når normalen indfinder sig igen.

Årsagen til iltsvind i åen skal ifølge Ugebladet, der har interviewet Troels Vastrup fra Hørsholm Kommune, findes i en ophobning af næringsstoffer fra det spildevand, der fra tid til anden udledes til Usserød Å ved overløb efter store regnmængder. Selvom der ikke for nylig har været overløb, så bliver næringsstofferne hængende i søerne og falder til bunds. Det får algerne til at vokse, og med sommervarmen sætter det ekstra fart på den proces, og når algerne dør optages ilten i nedbrydningen. Politikerne i Hørsholm Kommune har sat problemerne med udledning af spildevand på dagsordenen, men der går jo nok lidt tid inden det udmønter sig i konkrete forbedringer.

Der er således ikke noget at gøre på den korte bane, og vi kan derfor kun håbe på regn, gerne meget snart. Indtil det sker, bør vi lade åen være i fred, da havørreder under disse forhold har mere end svært ved at overleve en tur på land. Det eneste vi lige nu kan glæde os over er, at den store opgang af havørreder først for alvor sker, når der kommer en god vandføring tilbage i åen.

Knæk & bræk

Klaus