Kategorier
Artikler Fangstrapporter Fangstrapporter Forsidenyt Nyheder Nyheder

Årets fisker konkurrencen 2018 afgjort – Godt nytår!

Hej alle,

Så er atter et år gået og det blevet tid til status for årets fisker konkurrencen. 2018 var et vejrmæssigt mærkeligt år med en ualmindelig kold start og en meget varm sommer, der varede fra starten af maj og helt hen i oktober. Trods det usædvanlige vejr blev der alligevel fanget og tilmeldt nogle flotte fisk. Suveræn vinder af konkurrencen blev Thomas Ratzlaff, der bl.a. fangede en skælkarpe på hele 20,4 kg, der efterfølgende blev godkendt som officiel DK-rekord i kategorien “All tackle”. 


Mange andre tilmeldte fangster fortjener lidt ekstra omtale, hvoraf junior Peter Fog Pedersens gedde fra maj på næsten 13 kg klart springer i øjnene. En virkelig vild fangst, især når man ved, at den blev gjort i et lille bitte vandhul.

I geddekategorien havde undertegnede også en fin fisk på 11,35 kg med fra Furesøen, der tog en stor skalle til premieren.

Aborrekategorien blev vundet af en magisk aborre fra Esrum Sø på 2 kg fanget af undertegnede, fulgt af en på 1,6 kg fanget af Thomas Ratzlaff.

Esrum Sø har i den grad haft et fantastisk år og leveret mange kapitale aborrer til dem som har jagtet dem. 

Foreningens juniorer fisker en del efter stør, og det er derfor også typisk dem, der figurerer i årets fisker konkurrencens størkategori. Således også i 2018, hvor Kristoffer Kindberg nappede en STOR stør på hele 33,1 kg, tæt fulgt af Axel Bjørn Pedersens stør på næsten det samme, nemlig 33 kg. Vilde fisk!

At foreningen har mange dygtige juniorer hersker der ikke tvivl om. Marius kunne også være med, idet han snuppede en gigantisk rudskalle på hele 1,375 kg i Gudenåen.

Årets fisker konkurrencen har i tidligere år haft mange tilmeldte fredfisk, og 2018 fortsatte denne tradition, idet Thomas Ratzlaff bl.a. præsterede at fange en brasen på hele 6,2 kg. 

Joachim Fabricius tilmeldte en brasen på knap 3 kg samt en suder på 2,6 kg.

Begge fanget i De Gamle Lergrave  i Nivå, hvor foreningen har fiskeretten. Lergravene leverede i 2018 mange fredfisk, hvoraf langt størstedelen ikke blev tilmeldt, da diskretion jo er en dyd for mange specimenfiskere. Diskretion var der heldigvis ikke over Thomas Ratzlaff´s rekord skælkarpe nævnt øverst i artiklen, idet han også tilmeldte en karusse på 1,6 kg og en rimte på 2,15 kg. Sidstnævnte var dog ikke nok til at vinde kategorien, da Marcus Krag vandt denne med en virkelig specimen rimte på 2,72 kg.

Havørredkategorien blev vundet af en havørred på 6,2 kg fanget af Thomas Ratzlaff, mens laksekategorien blev vundet af Ask Peter Futtrup med en 8,5 kilos laks, som han fangede til Trolling Master Bornholm. Nummer 2 blev Marius Dam Petersen med hans første laks, fanget i Gudenåen på 5,3 kg.

I kategorien “Andre arter” var der i 2018 tilmeldt nogle bemærkelsesværdige fisk, idet Marcus Krag således fangede en grum ål på hele 1,76 kg, mens junior Kristoffer Kindberg fangede en malle på 8,0 kg.

Det er nok ikke sidste gang vi hører om maller fanget i Danmark, da mange P&T-søer på forsøgsbasis har udsat flere eksemplarer, og der ellers – bl.a. fra Fisk & Fris side – arbejdes på at få den oprindeligt hjemmehørende fisk tilbage i nogle søer.

Foreningen har mange lystfiskere med saltvand i blodet, og flere af dem leveringsdygtige i tilmeldinger til årets fisker konkurrencen. En af disse er Ask Peter Futtrup, der altid er god for en stribe saltvandfisk. Udover den flotte laks nævnt ovenfor fik Ask bl.a. fanget en rødspætte på 1,0 kg, sej på 4,0 kg, hornfisk på 0,75 kg, lange på 7,0 kg og en makrel på 0,94 kg. Sidst men ikke mindst vandt han kategorien “Andre arter” med en dansk tun på 330 kg. Godt fisket – og ikke helt tilfældigt, da hans båd var den, der fangede flest tun under mærkningsforsøget i Kattegat. De tilmeldte fisk var med til at sikre ham andenpladsen i årets fiskerkonkurrencen.

Ion Nielsen tilmeldte også et par fine fisk, heriblandt torsk på 6 kg og en havkat på 5,0 kg samt en lange på 6,5 kg.

Jacob Nygaard kunne også være med, hvoraf de mest bemærkelsesværdige fangster er en slethvar på 1,5 kg, makrel på 0,725 kg og en ising på 0,464 kg. En sidste øjebliks tilmelding af en 3-kilos torsk fra Øresund sikrede ham en delt 3. plads i årets fisker konkurrencen. 

Opskriften på at vinde årets fisker konkurrencen er naturligvis at fange fine fisk, men det er som regel ikke nok kun at fange enten ferskvandsfisk eller saltvandsfisk. Thomas Ratzlaff vinder årets konkurrence på netop at fange begge dele. De mest bemærkelsesværdige er klart hans tilmeldte ferskvandsfisk, men vigtige point fra kategorierne rødspætte, torsk, hornfisk, makrel og knurhane var det, der skulle til for at løbe med sejren foran Ask Peter Futtrup, undertegnede og Jacob Nygaard.

Stort tillykke til Thomas, der på den kommende generalforsamling og sammen med andre af foreningens storfangere får overrakt deres velfortjente præmier, der bl.a. består af gavekort til Hvidovre Sport. Og så en stor tak til alle for at have tilmeldt deres fisk, der har givet inspiration og underholdning til mange medlemmer incl. undertegnede. Det bliver spændende at se om 2019 bliver et lige så vildt år for vore medlemmer.

Knæk & bræk

Klaus