Kategorier
Fangstrapporter

Laksefisketur til Lagan samt status for sæsonen 2014

Hej alle,

Så røg der søreme lige en spændende beretning i indbakken. Mogens Marcus Mentz, der er foreningens ubestridte Lagan-ekspert, skriver:

Hej Klaus,

Jeg har netop været på min efterårslaksetur til Lagan. I år valgte jeg at lægge turen tæt på sæsonafslutningen, som er den 14. oktober. Jeg valgte dette tidspunkt i et forsøg på at bryde min fangsttørke, som var på 2 år, idet jeg senest fangede en laks den 21. september 2012. Videre havde jeg ikke haft kontakt med fisk siden maj 2013, trods 3 ture i 2013 og en tur i maj 2014.

Stor var min glæde derfor, da jeg allerede efter 2 timers fiskeri fik hug. Der var tale om en fisk på omkring 4 kg., bedømt ud fra dens måde at rykke på. Men efter 5-7 min fight valgte fisken at stå af. Jeg mærkede ikke mere denne mandag.

Om tirsdagen fiskede jeg et andet sted i elven. Først fik fiskeren til venstre for mig hug, men fisken slap hurtigt. Dernæst fik jeg et nap, men fisken blev ikke kroget. Så fik fiskeren til venstre for mig igen hug. Denne gang kunne han lande en hunfisk på 4,9 kg. Kort efter fik fiskeren til højre for mig hug og kunne lande en hunfisk på 6,3 kg. Igen fik fiskeren til venstre for mig hug og landede en hun på 3,8 kg. Nu kom turen til to fiskere et stykke til venstre for mig, som næsten samtidig fik hug og landede hunfisk på 5,4 og 3,5 kg. Kort efter landede en fisker lidt længere nedstrøms en hunfisk på 7,0 kg. Endelig kl. 16.45 blev det min tur til at få hug af en fisk, som blev siddende og landet. Det var en han på 3,6 kg. Denne fight var noget atypisk for en fisk i denne størrelse. Normalt kæmper de med hurtige, korte ryk og kortere udløb, ligesom de ofte springer en eller flere gange. Denne her holdt sig ganske dybt i vandet og tog længere udløb. Det vigtigste var, at 2 års fangsttørke nu var brudt.

Om onsdagen var det 1. oktober. Efter reglerne må der fra denne dato kun fiskes med enkeltkrog, hvilket gør det vanskeligere at kroge fiskene, men samtidig giver det normalt færre fejlkrogninger i ryg, hale og finner, når agnet glider hen over en ikke særlig hugvillig fisk. Onsdag skete der intet.

Torsdag den 2. oktober stod jeg samme sted som de foregående 2 dage. Her fik jeg fisk på, og den gik dybt med dybe udløb på 10-15 meter. Efter nogen tid fik jeg fisken ind på 5-7 meters afstand, hvor den blev ved med at gå dybt frem og tilbage. Endelig efter ca. 20 min. kunne jeg tage den ind til land, hvor den blev nettet og taget op på bredden. Alt så fint ud, men så viste en nærmere undersøgelse, at den var kroget forrest på underkæben – på undersiden. Det er efter reglerne en fejlkrogning, idet gyldig krogning kun er krogning i mund og svælg. Derfor måtte denne ca. 8 kg. store hanfisk nænsomt genudsættes. Lidt senere fik jeg hug af en tydeligvis mindre fisk (skønnet 3-4 kg.). Den blev fightet længe, og da jeg skulle trække den de sidste 2 meter til land, så den kunne nettes, slap den krogen. Herefter fik min sidemand til venstre et hug og fightede med fisken, som syntes at være ganske stor. Den prøvede hele tiden at stille sig dybt uden for en skrænt ved strømskellet. Hver gang han fik den op over skrænten og lidt ind, gik den ud igen. Efter ca. 15 min. hård fight slap fisken.

Fredag den 3. oktober fiskede jeg igen i samme område. Omkring middag  mærkede jeg noget, der nærmest føltes som et dybt sug (en fisk, som har hugget fra opstrøms side og fortsætter nedstrøms), der fortsatte i en støt udtagning af line. Herefter sprang fisken ganske højt ud af vandet og fortsatte med et kraftigt udløb – igen et spring og fortsat udløb. Jeg var klar over, at jeg måtte have stoppet dette udløb, hvorfor jeg langsomt strammede bremsen og yderligere bremsede spolen med hånden. Det udløste endnu et spring ganske langt nedstrøms. Nu var fisken ca. 150 meter nedstrøms for mig, og jeg kunne begynde at tage den ind. Her valgte fisken at gå inden for strømkanten, hvorfor det gik ganske fornuftigt at få den hjem. Da den var kommet ind på ca. 10 meter, valgte den igen et gevaldigt spring. På baggrund af fiskens optræden med kraftigt nedstrøms udløb og gentagne spring, var tilskuerne enige om, at den opførte sig som en fejlkroget fisk. Nu gik fisken dybt frem og tilbage på 6-10 meters afstand, herefter stak den tværs over elven i et 40 meters udløb, hvor den kom et stykke over midten, inden den gav op og kunne tages ind, nettes og op på land, hvor jeg kunne konstatere, at den var kroget i ”saksen” i venstre side i det tykke og hårde brusk, som krogen var gået helt igennem. Der er således ingen tvivl om, at fisken kun kunne være undsluppet ved at knække forfanget eller skære det over på en sten. Det var en han på 7,1 kg., og er i øvrigt den største laks, som jeg har landet.

Senere på dagen blev der i området fanget 3 fisk på 6,0 – 4,9 og 7,0 kg.

Disse 2 fisk torsdag og fredag viser, at der ikke er noget standardmønster for fight af en laks. Det eneste er, at laksen bestemmer farten langt hen ad vejen. Fiskerens rolle er at respektere laksen og i øvrigt at sætte fornuftige modforholdsregler ind over for laksens udspil. Derfor kan laksefiskeri kun læres gennem masser af erfaring og masser af fisk på krogen. Nu afdøde Børge Munch Jensen sagde til mig ved Namsen i 1994, at en laks skal fightes med kvindehånd – dvs. relativt behersket og blidt. Det var hans erfaring gennem mange års laksefiskeri ved de store lakseelve, at kvinder procentuelt tabte langt færre fisk end mænd, fordi mange mænd kan være tilbøjelige til at tage for hårdt på fisken for at overvinde den og fordi mange mænd kan have tilbøjelighed til at være lidt utålmodige.

En anden ting, som man kan bemærke, er, at jeg var ude for, at en fisk trak så meget line af hjulet, at den var 150 meter ude. Det er langt fra hver gang, at en fisk tager så lange udløb, men det sker, og det sker, at de kan tage længere udløb. Derfor er hovedreglen, at man bør have mindst 200 meter god og sund line på hjulet, og at ens fiskegrej i øvrigt er dimensioneret til laksefangst i Lagan. I Lagan er strømmen ikke når så hård som i f.eks. Namsen. Hvor man i Namsen i løbet af nogle dage vil få et fastspolehjul slidt op af strømmen, kan man normalt godt bruge fastspolehjul i Lagan, men det skal være et hjul af størrelse som et af Shimanos 4000 hjul, som kan rumme min. 200 meter 0,23 mm fletline. Stangen skal kunne kaste 20–40 gram meget gerne op til 80 meter.

Nå, men nu tilbage til fiskeriet. Lørdag skete der intet, og der blev kun fanget 4 fisk i hele elven.

Søndag havde jeg et nap, hvor fisken ikke blev kroget. Og de følgende dage var også ret stille.

Torsdag den 9. oktober fik jeg en mindre fisk på. En typisk 3 kg. fisk, som rykkede kort og sprang. Den slap efter ca. 5 min.

Fredag mærkede jeg intet.

Den nok uheldigste fisker var nok en sympatisk svensker, som jeg stod ved siden af 4 dage i den sidste uge. Han fik 5 fisk på. Heraf var de 4 fejlkrogede (2 på oversiden af overkæben, 1 på undersiden ved gællesammenføjningen og den sidste lige bag den ene brystfinne).

Stort tillykke til Mogens med laksefangsten (ny PR). Det var vist ganske fornuftigt at lægge fiskeferien op til sæsonafslutningen. Mogens har nedenfor gjort status for sæsonen:

Sammenfatning af fangster i Lagan for sæsonen 2014

Der var ganske mange fangster i perioden 1. marts – 31. maj 2014, men det skyldes især, at der i sæsonens første 1½ måned blev fanget usædvanligt mange havørreder.

Herefter faldt fangsterne til et niveau, der endog var lavere end i det ringe 2013. Således blev der i midten af juli kun fanget 3 og 4 fisk på en uge. I 2010 – 2012 lå ugefangsterne i denne periode på 20 – 134. Først da regnen og vestenvinden begyndte omkring 20. august begyndte fangsterne at stige til 90 – 150 pr. uge., dog var fangsterne de 2 sidste uger af sæsonen kun på 70 pr. uge, hvilket er lavt.

Årets resultat blev 1226 fisk, mod 595 i det yderst ringe 2013, 1887 i 2012, 3504 i 2011 og 2477 i 2010.

Problemet er, at der i lange perioder er for ringe vandstand i elven. Dette skyldes manglende vandudslip fra det nu norskejede vandkraftværk i Laholm. Statkraft vil gerne producere strøm ud fra markedspris og behov, hvilket ikke tilgodeser laksefiskeriet. Da de overtog kraftværket, overtog de samtidig den gamle forpligtelse til at opdrætte og udsætte laks i elven samt til at holde en sådan vandføring i elven, at der er et fornuftigt fiskeri. Det kunne synes som om de glemmer det sidste. Således har de i store dele af 2013 og 2014 kun sluppet 70 m3 ud i elven i 5-6 timer i døgnet, mens der resten af tiden har været helt lukket. Ca. 1 dag om ugen har der været lukket hele døgnet. Det giver en meget lav vandstand, som ikke lokker fiskene op i særligt stort tal. Det ideelle ville være en vandføring på 100 – 130 m3 hele døgnet. Det blev fortalt, at den lokale forening, der driver laksefiskeriet med støtte af svenske sportsfiskeorganisationer har haft flere møder med Statkraft for at holde dem op på deres forpligtelser.

Kun fremtiden kan vise, om det har nogen effekt.

Stor tak til Mogens for denne status, som jeg ved, at mange andre end foreningsmedlemmer har glæde af:-)

Knæk & bræk

Klaus