Kategorier
Fangstrapporter

Nytårsgedde fra Bagsværd Sø, kåring af Årets Fisker samt slutfacit for Esrum Open 2013

Hej alle

Peter Møller og undertegnede var igår på Bagsværd Sø for første gang i mange år for at sætte punktum for 2013. Vi havde indledningsvis lidt udfordringer med SU-båden, herunder at få skaffet en ny bundprop i Hvidovre Sport samt arrangeret en midlertidig holder til åregaflen i den ene side. Til sidst lykkedes det os heldigvis at få et par timer i det fine vejr, og Peter kunne redde æren for os med en fin og lys 4 kilos gedde.

Som traditionen foreskriver det, så er det også tid at se lidt tilbage på året der gik. Foreningens medlemmer har været en del ude og der er i årets løb også blevet taget godt med fisk. Særligt gedder er der blevet taget mange og store af, hvilket også turde være fremgået af hjemmesiden. Faktisk var 2013 året, hvor flere af foreningens medlemmer, mig selv inklusive, fik en ny PR-gedde.

Emil startede 1. maj med en flot Esrum gedde på 11,3 kg, mens Jens Blom, Peter Møller og undertegnede tog PR-gedder på henholdsvis 9,4, 10,0 og 11,75 kg. Mange timer er blevet brugt i jagten på de store, og så er det jo en fornøjelse, når udbyttet også er derefter.

Kæmpe laks fra både Møn og Sverige, store karper og brasen, årets største havørred fra Mørrum og ikke mindst store aborrer fra Esrum Sø er andre bemærkelsesværdige medlemsfangster fra året der gik. Disse fangster er alle registreret under Årets fisker-bjælken, hvor man også kan se, at Årets fisker 2013 blev Jens Blom, der i den grad i såvel ferskvand som saltvand gav den gas i 2013. Stort tillykke til Jens, der på den kommende generalforsamling og sammen med andre af foreningens storfangere kan forvente et par gode præmier.

Når man gør status for 2013 er det svært at komme udenom “Esrum Open”. Den åbne konkurrence, med mulighed for deltagelse både individuelt og som forening, der blev skabt i fællesskab med de gode kræfter, Teunis og Thorkil fra Fred & Humle sidste vinter.

Største gedde i Esrum Open 2013 blev Dennis Bomboms megagedde på 13,8 kg fanget fra kajak på en stor gummiagn. Hvis du ikke allerede har set vidoen på YouTube eller Fred & Humles hjemmeside, så kan det kun anbefales at gøre det. Den gedde og fangsten af den er bare i særklasse! Andenpladsen i geddekategorien gik til Emil Hejberg fra vor egen forening, der tog en fisk på 11,6 kg til geddepremieren 1. maj efter en maratontur rundt på søen med gode agnfisk. Trediepladsen gik til Frederik Schramm fra Fred & Humle, der fik en gedde på 10,9 kg under dørgefiskeri over dybt vand i august måned.

Aborrefiskeriet på Esrum Sø var i 2013 temmelig svært, og nok også det sværeste jeg har været med til i de seneste 10 år. Aborrerne stod ikke på de normale pladser, selv ikke i efteråret, hvor de normalt er at finde omkring diverse knolde og skrænter. Der skulle virkelig arbejdes for det og i det lys er det lidt af en bedrift, at der alligevel blev tilmeldt virkeligt flotte fisk til Esrum Open. Største kendte aborre i 2013 fik Asger Knudsen, der var med som gæst i en LF-båd og ikke er medlem af nogen forening. Han tog den imponerende fisk på hele 2,03 kg under pirkefiskeri ved Løjtnanten i slutningen af november. En absolut værdig vinderfisk. Næststørste aborre i konkurrencen vejede 1,68 kg og blev fanget på en agnskalle af en af de mere kendte søfiskere fra området, nemlig Per B. Larsen fra Lystfiskeriforeningen. Hans aborre blev også fanget ved Løjtnanten, hvilket også årets trediestørste på ligeud 1,5 kg blev. Det var Peter Møller fra vor egen forening, der efter mange timers fiskeri på hans favoritplads endelig via en gul pirk fik krammet på den fine fisk.

Esrum Opens individuelle konkurrence (gedde + aborre) blev vundet af Emil Hejberg (gedde 11,6 kg og aborre 1,25 kg), tæt efterfulgt af undertegnede (gedde 9,1 og aborre 1,49 kg) samt Peter Møller (gedde 7,9 kg og aborre 1,5 kg). Alle fra Nive Å´s Lystfiskerforening, der i lyset af dette ikke overraskende også vandt foreningskonkurrencen foran Fred & Humle og Lystfiskeriforeningen.

Sammenfattende mener jeg, at Esrum Open har vist sin berettigelse, idet vi nu på en spændende og motiverende måde har mulighed for at følge med i fangsterne af de store gedder og aborrer år for år. Der er fanget mange andre flotte gedder og aborrer i 2013, bl.a. af medlemmer fra Farum Lystfiskerforening og Helsingør Sportsfiskerforening, men jeg er 99% sikker på, at vi har de rigtige vindere i gedde- og aborrekategorien. Præmier er sponseret af Fiskerishop.dk og FISKOGFANG.

Esrum Open fortsætter naturligvis i 2014 og det er håbet, at endnu flere får lyst til at deltage.

Billedet nedenfor er fra præmieoverækkelsen i Fiskehuset.

Afrundingsvis hermed en stak billeder som jeg netop har modtaget fra Thor Bisbjerg. Han skriver:

Hej Klaus

Her lidt fisk fra året der gik..

Den store laks er en ca. 8 kilos coho.

De to på billadet er en pink og en chum, begge ca 2 kg.

Og så en smuk ratfish… alle fra Vancouver Island i september.

Godt nytår

MH

Thor

Mange tak til Thor for billederne og sidst – men ikke mindst – tak til alle, der kigger forbi foreningens hjemmeside, og især til dem, der har givet sig tid til at skrive og indsende fangstrapporter gennem året. Jeres bidrag er i høj grad medvirkende til, at hjemmesiden er ualmindelig velbesøgt, så bliv endelig ved med det.

I ønskes alle et godt nytår med masser af gode oplevelser ved vandet.

På gensyn i 2014!

Knæk og bræk

Klaus