Kategorier
Artikler Fangstrapporter Fangstrapporter Forsidenyt Nyheder Nyheder

Tur til det vilde vest(Jylland)

Hej alle,

De vestjyske åer har netop haft laksepremiere, og allerede efter tre dage var den første kvote for hjemtagne laks opfisket i Storåen. I Skjern Å havde der ikke været lige så meget gang i den og kvoten er i skrivende stund fortsat åben. Morten Skovmose og jeg tog til Storåen i mandags, da vi vurderede, at chancen for at fange en stor blank forårslaks nok var størst der samtidig med at der ville være færre fiskere ved åen, da kvoten for hjemtagne laks var opbrugt.

Vi gav den gas fra kl. 11 til 18 ved Storåen på LF 1926-strækket ved Bur Kirke, men uden held. Vejret var ellers fint, men ingen laks til os – muligvis som følge af den kulde, der havde ramt nogle dage før. Hertil var vandstanden og vandføringen højere end jeg har oplevet nogensinde før. Eneste trøst var at ingen af de lokale vi mødte heller ikke fangede noget.

Næste dag gjaldt det Skjern Å, hvor man ikke just kan sige at vejret og forholdene var med os. Det var koldt, blæsende og regnfuldt samtidig med at åens vandstand (+40-50 cm over normalen) og vandføring gjorde det svært, ja nærmest umuligt at få spinneren ned omkring bunden, selvom der var 24 gram på og man kastede opstrøms. Dette problem havde vi også i Storåen dagen før. Jeg forsøgte lidt med orm, men ikke engang et 30 grams bly på tafsen kunne holde bunden. Helt håbløst var det med flåd, da det bare skøjtede afsted. Heller ingen af de andre vi mødte fik fisk og i fangststatistikken på www.skjernaasam.dk kan man da også konstatere, at der i perioden 19. april – 26. april kun er fanget 10 laks. Dette skal ses i lyset af, at der fisker minimum er 150-180 mand pr. dag i mange timer.

Som min makker Morten skrev i foreningens lukkede Facebook gruppe om vores tur, så kæmpede vi en brav kamp, men ingen laks i denne omgang. Vi måtte nøjes med at beundre laksene på billeder i Laksens Hus samt udsmykningen ved parkeringspladsen ved Brugsen i Sønder Felding.

Vi vender stærkt tilbage når det bliver lidt varmere og når vandføringen bliver mere medgørlig.

Knæk & bræk

Klaus