Kategorier
Artikler Forsidenyt Nyheder Nyheder

Udjævning af gydegrus og færdiggørelse af gydeområde i Usserød Å

Hej alle,

Overvældende mange, nemlig 14 mand fra foreningen, troppede mandag eftermiddag op, og var de hjælpende hænder ved udjævning af gydegrus og færdiggørelse af gydeområde for ørreden på en 20 m strækning af Usserød Å nedstrøms Håndværkersvinget. Gydegruset var sponseret af Hørsholm Kommune, mens Fiskeøkologisk Laboratorium, der er bygherrerådgiver for det store projekt med omløbsstryget, var repræsenteret ved biolog Per Gørtz.

Kyndig vejledning fra Per sikrede, at hver en sten (næsten) blev placeret perfekt.

Inden vi gik igang, så det ud som vist nedenfor:

 

Og efter udjævning af gydegrus:

Så var der tid til at betragte resultatet. Vi nåede også lige at lægge lidt større sten ud som havørredynglen kan gemme sig bag i strømmen.

Nu er strækket klar til havørrederne, der i hobetal trækker op for at gyde i efteråret, hvoraf nogle er i den kaliber som Per elfiskede en vinter for nogle år siden på et stræk lidt længere nedstrøms (se billede nedenfor).

Per Gørtz gav efterfølgende en meget spændende præsentation af hele projektet med omløbsstryget ved Mølledam for os, mens vi gik opstrøms mod den gamle klædefabrik.

Nedenstående fakta om projektet er sakset fra Fiskeøkologisk Laboratoriums hjemmeside:

Fiskeøkologisk Laboratorium er bygherrerådgiver for I/S Norfors i forbindelse med etablering af et fiskepassabelt omløbsstryg ved Mølledam i Usserød Å. Arbejdet har bl.a. bestået i udarbejdelse af VVM-screening, projektbeskrivelse og detailprojektering, indhentning af de nødvendige tilladelser fra kommunen, kontrahering samt projektstyring i forbindelse med anlægsarbejdet.

Omløbet bliver 209 meter langt og får et gennemsnitligt fald på ca. 4 promille. Da omløbet benytter det nuværende afløb fra Mølledam med underløbet af Håndværkersvinget, vil en lille del af Mølledam blive afsnøret med et dige, og det nederste del af omløbet vil således løbe i den tidligere søbund. Å-lejet vil blive sænket ved omløbets start, hvilket vil fjerne stuvningseffekten og dermed skabe væsentligt forbedrede fysiske forhold også opstrøms omløbet. For at Mølledam kan beholde sit vandspejl i den nuværende kote, trækkes vandet til søen via et rør fra en position ca. 200 meter opstrøms Mølledam, hvilket sikre en stabil vandtilførsel til søen.   

Usserød Å har en god opgang af havørreder, men på grund at de tre opdæmmede mølledamme: Stampedam, Fabriksdam og Mølledam, standses ørrederne, som det er nu, ved Mølledam, som er den nederste af dammene. Ved etablering af et fiskepassabelt omløb skabes der således en god mulighed for at forbedre havørrederne gydemuligheder i åen. Der vil blive udlagt sten og gydegrus både i omløbet og opstrøms omløbet, og det forventes, at ørreden flittigt vil benytte strækningen til gydeområde.

Anlægsarbejdet starter i juni 2018 og forventes færdigt i september 2018.

Nive Å´s Lystfiskerforening ønsker naturligvis det bedste for projektet og vi stiller gerne op næste gang, der skal hjælpes med gydebanker i å-systemet. Vi har selv været med til at anlægge flere gydebanker længere nedstrøms i Usserød Å i løbet af de seneste år, senest i vinters. Billederne ovenfor er taget af Asger Linee, der altid er god for nogle skarpe billeder.

Knæk & bræk

Klaus