Kategorier
Artikler Forsidenyt Nyheder Nyheder

Oversvømmelse i De Gamle Lergrave

Hej alle,

De medlemmer, der fisker regelmæssigt i De Gamle Lergrave har ikke kunnet undgå at bemærke, at vandstanden er steget kraftigt i løbet af efteråret. Faktisk skal man nu have skridtstøvler eller waders på, for at komme syd fra fra skovstien og ud mod platformen ved Svanevigen i den næststørste sø, Svanesøen.

Det samme gælder for turen ud mod tangen mellem de to store søer. Her er der også ufremkommeligt uden skridtstøvler eller waders.

Vi har i bestyrelsen taget kontakt til både Den Hageske Stiftelse og Fredensborg Kommune, og løsningen bliver formentlig/forhåbentlig en oprensning af grøften/drænrenden ud mod Øresund, der går fra nordøstenden af lergravenes tredjestørste sø, Skydebanesøen. Den er idag groet fuldstændig til med siv, som det ses af nedenstående billeder.

Knæk & bræk

Klaus