Kategorier
Artikler Forsidenyt Nyheder Nyheder

Tilladelsen til at lave gydebanke er på plads – Det praktiske arbejde er udsat til 2018

Hej alle

Så har Carsten Ryby, formand for vandplejeudvalget, igen været aktiv, idet han sammen med kasserer Bjarne Dueholm har fået godkendt og bevilget tilskud fra Fredensborg Kommune og DTU Aqua til etablering af en ny gydebanke i Usserød Å. Sagen har nu også været i høring og derefter til klagebehandling, og nu ved vi, at der er grønt lys. På grund af mudder langs bredden og det fremskredne tidspunkt bliver det dog først til næste år, at vi går igang med at lave gydebanken. I vil høre nærmere til den tid.

Foreningen vil via bestyrelsesmedlem Jakob Skriver leje diverse entreprenørmaskiner til transport samt udlægning af grus og planen er, at starte en fredag eftermiddag og slutte søndag.

Sidste gang vi havde en tilsvarende opgave var i 2014, hvor vi fik lavet en perfekt gydebanke opstrøms sammenløbet af Nive Å og Usserød Å.

Knæk & bræk

Klaus