Kategorier
Fangstrapporter

Storgedde fra Esrum Sø og andre premierefangster

Hej alle

Så blev det 1. maj og geddepremiere. Foreningens båd i Esrum Sø var denne “hellige” dag booket af Emil, men han havde nu også gjort sig fortjent til det, idet han – sammen med Jens, Carsten og undertegnede havde deltaget i klargøringen.

Belønningen for arbejdet med højtryksspuleren kom også fangstmæssigt, idet Emil efter en meget lang dag på søen sammen med fiskevennerne, kunne glæde sig over en – efter Esrum Sø standard – super flot gedde på 11,6 kg.

Den blev taget på levende skalle, og fangsten var både ny PR, ny bådrekord, foreningsrekord samt ikke mindst et seriøst bud i Esrum Opens geddekategori. Stort tillykke til Emil – Godt gået!

Jeg selv var med Jens på Søndersø ved Værløse, hvor jeg tidligere har haft godt fiskeri i den første uge af maj. Fiskeriet var dog svært, idet vandet var koldt og uklart. Hertil havde vi kun 4 skaller, der var brugbare til større gedder. Det blev dog til 6 gedder, hvoraf Jens fik en på 3,2 kg på en skalle

og jeg selv snuppede en noget slank gedde på 92 cm og 4,7 kg.

Sidstnævnte tog en godt gennemgnasket død skalle, der blev dørget rundt langs skrænterne. Kun en af de 6 gedder tog en jerkbait, så det var tydeligt, at det var den ægte vare, der funkede.

Af andre medlemmer, der har været ude med snøren er Søren, der igen har været på Nordkysten. Det blev til en enkelt havørred omkring målet, men han fortæller også, at der var heftig overfladeaktivitet. Det var hverken havørreder eller hornfisk, men ifølge en fyr han mødte regnbueørreder, som åbenbart er sluppet ud fra et dambrug ved Grenå og svømmet den lange vej til Sjælland. Tippet er hermed givet videre, så vi kan få ryddet lidt op. Fiskeriet er sjovt og Søren anbefaler små fluer. Jeg selv ville måske forsøge mig med en rød haveflue, hvis jeg skulle derop..

Knæk & bræk

Klaus