Kategorier
Fangstrapporter

Årets fisker konkurrencen 2012 afgjort – Nye regler for 2013

Hej alle,

Konkurrencen for 2012 er slut nu, og årets fisker blev – i lighed med konkurrencen for 2011 – Claus Banholtz, efterfulgt af Joachim Fabricius og undertegnede. Claus er en absolut værdig vinder, hvilket man kan forsikre sig om ved at tjekke listen, hvor han figurerer med både saltvands- og ferskvandsfisk. Især fangst af store sudere, brasen og karper vidner om en dedikeret specimenfisker.

Den endelige liste med årets fangster er lagt på hjemmesiden under Fangstrapporter/Årets fisker osv., og der vil traditionen tro være præmier fra vore sponsorer til vindere af de enkelte kategorier og nr. 1-3 i den samlede konkurrence. For at modtage præmie skal man møde op på generalforsamlingen i Fiskehuset, Byvejen 10 i Niverød, der finder sted torsdag den 7. februar kl. 20. Er man forhindret i fremmøde og interesseret i at modtage sin præmie, skal man melde dette til undertegnede. Sker dette ikke går præmien til næste fanger på listen.

Tak iøvrigt til alle, der i årets løb har bidraget med fangstrapporter, og dermed været med til at gøre hjemmesiden lidt mere spændende. Hjemmesiden er i 2012 blevet flittigt besøgt af både medlemmer og ikke-medlemmer. Den store interesse skyldes især de løbende medlemsfangster, men også at Danmarks Sportsfiskerforbund, via lokalredaktør Henning Pedersen, jævnligt sakser historier både til forbundets hjemmeside, tekst-tv og til Sportsfiskeren. At historierne sakses er som udgangspunkt helt fint, men jeg har aftalt med Henning, at såfremt fangeren ikke ønsker historien videreformidlet, respekteres dette naturligvis.

Årets fisker konkurrencen for 2013 bliver justeret lidt, idet man fremover – af hensyn til fangstredaktøren – kun kan have en fisk, nemlig det enkelte medlems største, i hver kategori ved årets udgang. Hertil tilføjes kategorierne brakvandsgedde (eks. Stege Nor) og kategorier for forskellige typer karper fra P&T vande (spejl-, skæl-, græskarpe osv.).

Et nyt initiativ er desuden, at alle fangster af havørred fra åen indberettes til undertegnede, der bl.a. indsamler information til en database hos Danmarks Sportsfiskerforbund. Herved har vi bl.a. bedre mulighed for at bidrage kvalificeret, når åens tilstand og evt. muligheder for udsætning vurderes af relevante myndigheder. Dagkort til åen vil fra 2013 som noget nyt blive forsynet med en tekst omkring fangstindberetning incl. mailadresse til undertegnede, så vi også får information om fangster herfra. Hvis nogen skulle være i tvivl så er adressen fortsat klaus@naal.dk

I skal ikke snydes for en enkelt medlemsfangst, idet Steen Nielsen har sendt et billede af hans 7,9 kilos laks fra Norge. Trods det noget uskarpe billede kan man godt se, at der er tale om en flot fisk!

Alle medlemmer af Nive Å´s Lystfiskerforening og andre besøgende på hjemmesiden ønskes et godt og lykkebringende 2013.

Knæk & bræk

Klaus