Kategorier
Fangstrapporter

Årets fisker konkurrencen 2012 afgjort – Nye regler for 2013

Hej alle,

Konkurrencen for 2012 er slut nu, og årets fisker blev – i lighed med konkurrencen for 2011 – Claus Banholtz, efterfulgt af Joachim Fabricius og undertegnede. Claus er en absolut værdig vinder, hvilket man kan forsikre sig om ved at tjekke listen, hvor han figurerer med både saltvands- og ferskvandsfisk. Især fangst af store sudere, brasen og karper vidner om en dedikeret specimenfisker.

Den endelige liste med årets fangster er lagt på hjemmesiden under Fangstrapporter/Årets fisker osv., og der vil traditionen tro være præmier fra vore sponsorer til vindere af de enkelte kategorier og nr. 1-3 i den samlede konkurrence. For at modtage præmie skal man møde op på generalforsamlingen i Fiskehuset, Byvejen 10 i Niverød, der finder sted torsdag den 7. februar kl. 20. Er man forhindret i fremmøde og interesseret i at modtage sin præmie, skal man melde dette til undertegnede. Sker dette ikke går præmien til næste fanger på listen.

Tak iøvrigt til alle, der i årets løb har bidraget med fangstrapporter, og dermed været med til at gøre hjemmesiden lidt mere spændende. Hjemmesiden er i 2012 blevet flittigt besøgt af både medlemmer og ikke-medlemmer. Den store interesse skyldes især de løbende medlemsfangster, men også at Danmarks Sportsfiskerforbund, via lokalredaktør Henning Pedersen, jævnligt sakser historier både til forbundets hjemmeside, tekst-tv og til Sportsfiskeren. At historierne sakses er som udgangspunkt helt fint, men jeg har aftalt med Henning, at såfremt fangeren ikke ønsker historien videreformidlet, respekteres dette naturligvis.

Årets fisker konkurrencen for 2013 bliver justeret lidt, idet man fremover – af hensyn til fangstredaktøren – kun kan have en fisk, nemlig det enkelte medlems største, i hver kategori ved årets udgang. Hertil tilføjes kategorierne brakvandsgedde (eks. Stege Nor) og kategorier for forskellige typer karper fra P&T vande (spejl-, skæl-, græskarpe osv.).

Et nyt initiativ er desuden, at alle fangster af havørred fra åen indberettes til undertegnede, der bl.a. indsamler information til en database hos Danmarks Sportsfiskerforbund. Herved har vi bl.a. bedre mulighed for at bidrage kvalificeret, når åens tilstand og evt. muligheder for udsætning vurderes af relevante myndigheder. Dagkort til åen vil fra 2013 som noget nyt blive forsynet med en tekst omkring fangstindberetning incl. mailadresse til undertegnede, så vi også får information om fangster herfra. Hvis nogen skulle være i tvivl så er adressen fortsat klaus@naal.dk

I skal ikke snydes for en enkelt medlemsfangst, idet Steen Nielsen har sendt et billede af hans 7,9 kilos laks fra Norge. Trods det noget uskarpe billede kan man godt se, at der er tale om en flot fisk!

Alle medlemmer af Nive Å´s Lystfiskerforening og andre besøgende på hjemmesiden ønskes et godt og lykkebringende 2013.

Knæk & bræk

Klaus

Kategorier
Årets fisker

Årets fisker 2013

Årets fisker konkurrencen 2013

Pointsystemet til konkurrencen om at blive årets fisker 2013 indebærer, at største fisk i hver kategori får 10 point, mens de følgende fisk får 9, 8, 7 point osv. Man skal være registreret medlem på fangsttidspunktet og hvert medlem kan maksimalt tilmelde en fisk i hver kategori. Fisk skal være tilmeldt konkurrencen senest 1. januar 2014.

Point i “Havørred (å)” kategorien omfatter kun fisk fanget efter 1. maj.

Fisk må ikke være fejlkroget og fanget i fredningstiden. De skal desuden være fanget i Danmark. Fanges fisk fra båd, skal båden være sejlet fra dansk havn. Der er også en særlig kategori for fisk fanget i udlandet. Færøerne og Grønland rangeres i denne sammenhæng som udland. Bestyrelsen afgør her, hvilken fisk, der er årets flotteste fangst.

Årets fisker 2013 – Endelig stilling pr. 31. december
Aborre (sø)
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
1500 47 Peter Møller Esrum Sø Pirk November 10
1490 48 Klaus Vestergaard Esrum Sø Agnskalle November 9
1250 Emil H. Esrum Sø Levende agn November 8
Aborre (å)
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
1340 47 Klaus Vestergaard St. Vejle Å Jig November 10
Brasen
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
3950 Peter Møller De Gamle Lergrave Majs Juli 10
2700 Klaus Vestergaard De Gamle Lergrave Majs Juli 9
2650 Jens Blom De Gamle Lergrave Boillie Juni 8
Gedde
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
11750 118 Klaus Vestergaard Sjællandsk Sø Skalle Oktober 10
11600 Emil H. Esrum Sø Levende agn Maj 9
10000 108 Peter Møller Sjællandsk Sø Skalle Oktober 8
9700 Søren Lautrup-Larsen Sjællandsk Sø Spin November 7
9400 Jens Blom Sjællandsk Sø Død agn November 6
8200 Zlatan Delic Hemmelig sø Spin Oktober 5
4400 Carsten Ryby Esrum Sø Pirk Oktober 4
Havørred (kyst)
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
2900 61 Søren Messerschmidt Nordkysten Flue April 10
1500 55 Peter Lottrup Øresund Spin April 9
1400 54 Klaus Vestergaard Øresund Spin April 8
Havørred (å) – Kun point til fisk fanget efter 1. maj ifølge reglerne
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
3750 Peter Lottrup Nive Å Spin Oktober 10
3000 59 Søren Messerschmidt Gels Å Flue Juli 9
1200 43 Carsten Ryby Karup Å Flue Oktober 8
1150 44 Mogens Marcus Mentz Nive Å Spin November 7
Havørred (båd)
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
2400 Jens Blom Øresund Trolling Marts 10
1500 Mikkel Helms Øresund Pirk Juni 9
Regnbueørred P&T (incl. guldørred)
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
3100 Peter Lottrup Simons Bombarda og flue Februar 10
2500 Frederik Rømer Fredensborg P&T Blink April 9
Hornfisk
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
450 Jens Blom Øresund Mede September 10
400 Klaus Vestergaard Øresund Spin April 9
Ising
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
450 Jens Blom Kattegat Børsteorm Maj 10
Rødspætte
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
585 Jens Blom Øresund Børsteorm Oktober 10
Gråskalle
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
630 Peter Møller Susåen Maddiker December 10
520 Klaus Vestergaard Susåen Maddiker December 9
450 Jens Blom Skovsø Boillie Juni 8
Rudskalle
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
510 Jens Blom De Gamle Lergrave Mede Maj 10
Skælkarpe (incl. hybrid)
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
11900 Claus Banholtz Hemmelig sø Boillie Juni 10
4700 Jens Blom Skovsø Boillie Juni 9
Spejlkarpe
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
14000 Claus Banholtz Hemmelig sø Boillie Juni 10
Stør
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
2400 Jens Blom Poppelsøen Sildestykke Juni 10
Suder
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
2850 Jens Blom Skovsø Boillie Juni 10
2500 Peter Møller De Gamle Lergrave Majs Juni 9
2450 Klaus Vestergaard Skovsø Boillie Maj 8
Laks (båd)
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
14500 Søren Larsen Møn Trolling April 10
4500 Jens Blom Møn Trolling April 9
Laks (å)
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
Makrel
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
1150 Jens Blom Øresund Sildestykke September 10
1000 Klaus Vestergaard Øresund Sildestykke September 9
Skrubbe
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
840 Jens Blom Øresund Børsteorm September 10
Sild
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
300 Jens Blom Øresund Forfang September 10
Pighvar
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
750 Jens Blom Øresund Løje September 10
Slethvar
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
1100 Jens Blom Øresund Løje September 10
Torsk (båd)
Vægt  (g) Længde (cm) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned Point
5600 Erik Winther Øresund Pirk Februar 10
4500 Jens Blom Øresund Trolling Marts 9
4200 Mikkel Helms Øresund Pirk Juni 8
3600 Bjarne Dueholm Øresund Trolling September 7
2000 Frederik Rømer Øresund Pirk Januar 6
Årets fisker 2013 – Endelig stilling pr. 31. december
Fanger Point
Jens Blom 169
Klaus Vestergaard 81
Peter Møller 47
Peter Lottrup 29
Claus Banholtz 20
Søren Messerschmidt Nielsen 19
Mikkel Helms 17
Søren Lautrup-Larsen 17
Emil H. 17
Frederik Rømer 15
Carsten Ryby 12
Erik Winther 10
Bjarne Dueholm 7
Mogens Marcus Mentz 7
Zlatan Delic 5
I alt 472
Største fisk fanget i udlandet
Art Vægt  (g) Fanger Fangsted Fangstmetode Fangstmåned
Laks (båd) 10000 Zlatan Delic Simrishamn Trolling September
Laks (båd) 9900 Jens Blom Ystad Trolling Maj
Havørred (å) 9900 Klaus Vestergaard Mørrum Spin September

Kategorier
Fangstrapporter

Mange havørreder i Køge Bugt – dog langt flest omkring mindstemålet

Hej alle

Lørdag blev det tid til en tur på Køge Bugt, hvor Jens Blom fra foreningen havde inviteret undertegnede til trolling fra morgen til sen eftermiddag. Vejrudsigten var lovende med svag vind og en del sol, men meteologerne havde også lovet koldt vejr. Dette holdt bestemt stik, da bl.a. vinterens første sne var faldet om natten og båden derfor var ganske snefyldt.

Meldinger fra de øvrige trollingfiskere, som vi mødte ved trailerrampen var, at der var taget mange fisk, men at langt de fleste var ørreder omkring mindstemålet med enkelte snapse imellem, heriblandt en super fisk på omkring 7 kg fra oktober samt en 5 kilos taget et par dage før. Jens havde selv ugen før snuppet en 4 kilos, så de pæne var bestemt derude. Således opløftet sejlede vi ud af havnen i Køge.

Vi lagde ud med 6 stænger på relativt lavt vand (op til 6 meters dybde), men da dette ikke gav noget, trak vi ud på dybere vand. Her kunne vi fiske med begge downriggere med to stænger på, så vi i alt kom op på 8 stænger. Dette gav pote og vi havde jævnligt mindre målsørreder på krogen. Så havde vi et dobbelthug, hvor både Jens og jeg var spændt for. Min ørred blev hurtigt landet og  vejet til 1,2 kg, mens Jens fortsat fightede sin ørred. Hans ørred kæmpede godt, men overgav sig til sidst i det store landingsnet. En fin havørred på 2,3 kg, som vi begge dog havde tippet noget større.

Vi havde løbende fisk i båden og da dagen var omme kunne vi gøre status med 13 ørreder, hvoraf Jens havde snuppet de største (2,3 og 2,2 kg), mens undertegnede havde taget de fleste (7 stk.).

Både løje, wobler, blink og Apex havde denne dag givet fisk, så der var ikke rigtig nogen rød tråd. Over radioen hørte vi om en fin 5 kilos taget i en anden båd, mens Holme og John fra Team Ølstykke, som vi havde fisket sammen med, havde snuppet 9 fisk med største på 2,7 og 2,6 kg. Alt i alt en rigtig god dag på Køge Bugt med svag vind/havblik, høj sol og mange havørreder.

Knæk og bræk

Klaus