Kategorier
Fangstrapporter

Analyse af fiskeriet i Lagan 2012 foretaget af NÅL-medlem

Hej alle

Forleden modtog jeg følgende meget spændende mail fra foreningens Lagan-ekspert, Mogens Marcus Mentz:

Hej Klaus

Så sluttede sæsonen i Lagan i søndags.

Det blev en sæson, som syntes at være meget anderledes end tidligere sæsoner. Det, der gjorde sæsonen meget anderledes end tidligere var især følgende:

1. Meget fint fiskeri i forår og forsommer.

2. Lave el-priser i eftersommeren.

3. Usædvanligt mange fisk på 10 kg og større.

Jeg har tidligere skrevet om de meget fine fangster i foråret og forsommeren, hvilket tydede på, at 2012 igen ville blive et rekordår. Men sådan skulle det ikke gå. Vendepunktet kom i starten af august.

I august og september har el-priserne været lave, hvilket har betydet en betydelig nedgang i fiskeriet.

Hvordan hænger det nu sammen?

Jo, i Laholm by er der, ca. 8 km fra Lagans munding, et elkraftværk, som blokerer elven. Der er ikke nogen fisketrappe. Derfor er kun de yderste 8 km af Lagan lakseførende. Vandstanden i disse 8 km afhænger af, hvor meget vand, der slippes igennem kraftværket. Når elprisen er lav, produceres der kun det nødvendige el til at forsyne nærmarkedet samt til at holde en minimumsvandstand i det yderste af elven. Man kan af udledningerne i august og september se, at der ikke har været produceret el om natten, mens der visse dage blot har været en begrænset eller ingen produktion. Dette betyder, at vandstanden om natten har været lav, og at der ikke har været nogen strøm i vandet. Ved lav vandgennemstrømning har strømmen i vandet været så beskeden, at det kun har været muligt at fiske rimeligt nogle få steder, hvor elven er smal, mens der ikke har været strøm nok til at en spinneflue har kunnet strække forfanget tilstrækkeligt og give fluen fornødent liv. Ligeledes har blink ikke kunnet få fornøden naturlig bevægelse af den svage strøm.

Ved lavt vand er vandstanden op til 1 meter under den naturlige vandstand. Dette betyder, at de laks, der samler sig i Laholmbugten ikke er særligt tilbøjelige til at gå op i elven, men afventer en bedre vandstand. Videre bed fiskene ofte ret forsigtigt, hvorfor mange blev tabt under fighten.

Jeg oplevede således en dag i september, hvor jeg stod i et område med 3 tyskere og 3 andre danskere, at der blev fanget og landet 7 fisk (min andel heraf 0), tabt 11 under fighten (min andel heraf 4) og fejlkroget 5 (min andel heraf 1). De fleste af de fisk, der blev landet var ikke kroget alt for godt – én var kroget fra munden i kæbekrogen, hvor kun ca. 3 mm af krogen var trængt ind i kæbekrogen – lidt af et held, at den fisk kom på land.

Sådanne forhold er ikke særegne for Lagan, men kendes også i de norske elve som f.eks. Namsen, hvor der er manglende opgang af fisk ved lavt vand. Først, når der har været en flom (stor vandgennemstrømning) kommer fiskene op i elven.

I år blev der i Lagan i perioden 15-21 august (hvor jeg var der første gang) kun fanget 22 fisk mod 166 i 2011 0g 67 i 2010. Da jeg var der i september blev der blot fanger 106 fisk mod 373 i 2011 og 218 i 2010. Selvom vandstanden fortsat var ret lav i september begyndte der dog at vise sig en beskeden opgang, hvilket vi kunne se ved, at der ind imellem blev fanget nogle blanke fisk (nystegne fra havet). Også i oktober i år har fangsten været væsentligt mindre end i 2011, selvom vandstanden her var mere konstant og på et rimeligt niveau.

Det totale fangsttal i 2012 blev 1887 fisk, mens det i 2011 var 3506 og i 2010 2477.

Bemærkelsesværdigt nok, blev der i 2012 fanget langt flere fisk på 10 kg og derover end tidligere. Således blev der i 2012 fanget 80 laks på 10 kg og større mens der i 2011 kun blev fanget 36 og i 2010 50. I det hele taget er det mit indtryk, at gennemsnitsvægten for de fangede fisk i 2012 er større end tidligere. Især synes andelen af små fisk mellem 2 og 4 kg at være betydeligt mindre end tidligere.

Og nu kan vi så vente på, at det bliver 1. marts 2013 før fiskeriet igen åbner. De første laks kan nok forventes fanget i begyndelsen af april 2013.

Mvh

Mogens Marcus Mentz

Tankevækkende, at vi nu skal til at følge elpriserne inden vi tager til Lagan, men det giver jo god mening, jf. ovenstående. Stor tak til Mogens for analysen.

Undertegnede har ikke modtaget mange fangstrapporter den seneste tid, men har dog selv været i Skjern Å, hvor det blev til en stalling på 38 cm på spin, men ingen laks. Mon ikke, at jeg iøvrigt i de kommende uger modtager nogle rapporter. Jeg kan i foreningens bestillingssystem bl.a. se, at der er planlagt flere ture på Esrum Sø, ligesom at åen nok også vil give lidt fisk op til fredningen medio november.

Knæk & bræk

Klaus