Kategorier
Nyheder

Invitation til eksklusiv Mörrum-tur – 4 pladser tilbage!

Hej alle

Via diverse omveje og kontakter er det lykkedes undertegnede at booke en super hytte med tilhørende 1 km fiskestræk i Mörrum for 8 personer.

Vi har huset og fiskeretten fra kl. 18 mandag den 5. september og frem til tirsdag den 6. september kl. 24 (eller tidligere, afhængigt af, hvornår vi er for trætte og bliver enige om at stoppe). Hus og fiskelicens koster ialt 3000 SEK (der skal fordeles på op til 8 deltagere, dvs. bliver vi 6 er det 500 SEK til hver)) og hertil kommer lidt mad og drikkevarer samt transport og broafgift, hvor vi nok kan finde ud af noget samkørsel. Med andre ord bliver det billigere for alle, såfremt vi kan stable 8 deltagere på benene. Foreningen giver præmier til henholdsvis største havørred og laks.

Fiskestrækket ligger opstrøms de normale stræk, hvor man kan købe fiskekort, og er i mine øjne betydeligt bedre, specielt i september måned, hvor der akkumuleres en del fisk på de øvre stræk. Dette ses (- og høres) ofte i specielt morgen- og aftentimerne, hvor fiskeriet også er bedst..

Jeg har fisket der hvert år en weekend i september siden 2002, så jeg kender strækket særdeles godt. Sandsynligheden for kontakt med grov havørred (høstöring) og store laks på både spin og flue er ganske fornuftig, og jeg har gennem årene selv fået et par havørreder over 6 kilo samt haft gæster med, der har taget laks på bl.a. 7, 8 og 13 kg.

Carsten Ryby, Thomas Jeppesen, Lars Bo Christensen og undertegnede er indtil videre tilmeldt, men der er yderligere 4 pladser tilbage til NÅL-medlemmer. Bindende tilmelding går efter princippet “Først til mølle får møllerens datter..og skal ske på klaus@vestergaard.mail.dk hurtigst muligt.

Spørgsmål er meget velkomne!

Knæk & bræk

Klaus

PS: Kommer der mod forventning ikke nok tilmeldinger fra NÅL-medlemmer vil andre muligvis blive tilbudt at tage med.

Se iøvrigt yderligere information på www.morrum.com om fiskeriet i Mörrum generelt, herunder tips til grej.