Vintergedder fra De Gamle Lergrave

Hej alle

Foreningens lukkede Facebook-gruppe bliver aktivt benyttet, og mange nyheder/fangster når aldrig hjemmesiden, da der bl.a. kan være ønsker om at “gå stille med dørene”. Nedenstående nyhed fra igår synes jeg dog fortjener at blive set/læst af andre, da vi har en sej flok juniorfiskere, der ofte trodser vejr og vind i bestræbelserne på at fange fisk. Junior Peter Fog Pedersen skriver følgende:

En hyggelig dag i lergravene.
Mig og Kristoffer var taget ned for at se om vi kunne få et par gedder det lykkes at få 2 og en mistet. De blev fanget på agn i et par huller imellem isen i den lange💪🏻🎣og Zlatan kom da også lige forbi og brød lidt is.

Knæk & bræk

Klaus

.

Årets fisker konkurrencen 2017 skudt igang af Ask Peter Futtrup

Hej alle

Så kom de første tilmeldinger af fisk til Årets fisker konkurrencen 2017. Første mand var naturligvis Ask Peter Futtrup, som dels har været på Øresund og fanget sin første målertorsk på 10,75 kg fra egen båd den 26. januar og dels har været på lubbesats i Kattegat den 17. februar, hvor han snuppede flere lubber med største på 2,2 kg og en sej på 2,0 kg.

Fangstrapporter kan læses på hans hjemmeside http://fishingtours.dk, som absolut er et besøg værd.

Knæk & bræk

Klaus

Indtryk fra generalforsamlingen i torsdags

Hej alle

I torsdags den 16. februar blev årets generalforsamling planmæssigt afholdt. Carsten Ryby var dirigent med fast hånd og Svend Skriver referent. Svends referat vil inden så længe være at finde under medlemssiderne på hjemmesiden, men de væsentligste take aways var i mine øjne følgende:

1) Genvalg af de bestyrelsesmedlemmer der var på valg incl. undertegnede

2) Godkendelse af regnskab og budget for 2017 samt vedtagelse af kontingentstigning for seniorer fra og med 2018 på 100 kr.

Pkt. 2 indebar a) fuldmagt til bestyrelsen til at investere i en frontmonteret elmotor indenfor nogle nærmere fastsatte kriterier og pris til brug på Esrum-jollen eller en af de to alujoller på skift og b) suspendering af det normale indskud ved indmeldelse som nyt medlem. For seniorer er det således nu blevet 400 kr. billigere at blive medlem. Bortfald af indskud vil køre som en forsøgsordning i 2017 og 2018, med det formål at tiltrække flere medlemmer, så vi kan få en bedre balance i den daglige drift. De to medlemmer, der allerede havde nået at indmelde sig her i 2017 har fået refunderet de 400 kr.

3)  Overrækkelse af præmier i forbindelse med Årets fisker konkurrencen. 

Ask Peter Futtrup løb med førstepræmien, der bl.a. bestod af et gigantisk landingsnet til trollinglaks, venligst sponseret af Sportdres. Ask har saltvand i blodet, og han vandt da også med en stribe fine fisk fra Nordsøen, heriblandt torsk på 17 kg, lange på 8 kg, lubbe på 4,5 kg og en havkat på 6,5 kg. Ask er iøvrigt manden bag Fishing Tours, der arrangerer fiskerejser til Nordnorge. Besøg hjemmesiden http://www.fishingtours.dk

Andenpræmien nappede Jens Blom, der fisker allround i både saltvand og ferskvand. Han snuppede i 2016 mange fisk, heriblandt laks på 8,1 kg, en kilosmakrel, sandart på 2,7 kg og en gedde på 8,3 kg. Hertil diverse suder, brasen, rimter og skaller.

Tredjepræmien gik til undertegnede, der ikke havde fanget så mange forskellige arter, men dog snuppet et par anstændige ferskvandsfisk, heriblandt en gedde på 14,5 kg og en aborre på 1,8 kg. Præmier til Jens og undertegnede og de næste pladser var primært sponseret af Sportdres, men også Fishing Tours havde sponseret nogle fine præmier.

Årets junior blev Peter Fog Pedersen, der både havde fanget en gedde på 8,4 kg, en aborre på 1,3 kg samt en stribe fine put & take fisk, heriblandt 3 forskellige slags stør mellem 8,4 kg og 17,6 kg samt en regnbueørred på 3,8 kg.

Godt fisket af Peter, der fik aftenens absolut største bifald og flest præmier, venligt sponseret af Fishing Tours samt Fisk & Fri.

En kæmpe tak til Sportdres, Fishing Tours samt Fisk & Fri for sponsering af præmier.

Knæk & bræk

Klaus

 

Årets fisker konkurencen 2017 – Nye regler og sponsor introduceres

Hej alle

Et udvalg bestående af Jens Blom, Zlatan Delic, Peter Møller, Ask Peter Futtrup og undertegnede har i vinterens løb diskuteret nye regler for foreningens Årets fisker konkurrence, da vi syntes, at den trængte til en opfriskning efter mange ellers gode år.

Arbejdet har resulteret i flere justeringer af den hidtidige konkurrence. Den største ændring er, at man som medlem nu har 25 forudfastsatte kategorier med forskellige arter, hvor man kan tilmelde fisk. Kategorierne er følgende:

Aborre, brasen, gedde, havkat, hornfisk, ising, karpe, karusse, knurhane, laks, lange, lubbe, makrel, pig-/slethvar, rimte, rødspætte, sandart, sej, skalle, skrubbe, stør, suder, torsk, ørred og en sidste kategori, nemlig “Andre arter”.

Den næste store ændring er, at der indføres forudbestemte præmier i form af gavekort fra Hvidovre Sport, så man ved, hvad der er på spil.

Vinder af Årets fisker konkurrencen 2017 er det medlem, der har opnået flest point. Præmierne for henholdsvis nr. 1, 2 og 3 er gavekort fra Hvidovre Sport på henholdsvis 500, 300 og 200 kr., som overrækkes på generalforsamlingen den 15. februar 2018.

I tillæg til ovenstående vinder fangeren af største fisk i hver af de 25 kategorier et gavekort på 100 kr., som også overrækkes på generalforsamlingen. Er man helt suveræn og vinder samtlige kategorier og Årets fisker konkurrencen 2017 kan man således gå hjem med gavekort til en værdi af 3.000 kr. fra Hvidovre Sport. Dette sker dog formentlig ikke i praksis:-)

Er man forhindret i at møde op på generalforsamlingen, kan gavekort afhentes hos formanden.

Reglerne præciseres yderligere nedenfor:

De gældende regler for lystfiskeri i Danmark skal overholdes, såsom mindstemål, fredningszoner, fredningstid og at fisk skal være kroget foran gællerne.

Fisk skal være fanget i danske farvande eller med dansk havn som udgangshavn.

Der skelnes ikke mellem fisk fanget i fersk-, brak, saltvand eller i å.

Der skelnes heller ikke mellem underarter indenfor den enkelte kategori. Dette betyder, at der f.eks i kategorien ørred ikke skelnes mellem om det er en bæk-,fjeld-, guld-, tiger-, hav-, eller regnbueørred osv.

Der kan tilmeldes 1 fisk pr. medlem i hver kategori. Fanger man senere en fisk der er større, kan den tilmeldes i stedet.

Fisk skal tilmeldes pr. e-mail til klaus@vestergaard.mail.dk, senest 14 dage efter fangstdato, med billede af fisken. Et billede af fisk og fanger er naturligvis at foretrække. En kort (eller lang) beretning er også meget velkommen.

Der gives fra 1 til 10 point indenfor hver kategori, 10 point til største fisk, 9 point til næststørste fisk, osv.

Kategorien “Andre arter”, er for de fisk der ikke er i en af de øvrige 24 kategorier. Dette gælder eksempelvis multe, malle og pighaj. Kriteriet for point til denne kategori er fiskens vægt i forhold til den gældende DK-rekord All tackle fra www.fiskerekorder.dk.

Konkurrencen kører i kalenderåret 2017 og reglerne kan ikke ændres, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

På vegne af bestyrelsen og de øvrige i konkurrenceudvalget.

Klaus

Update fra klækkeriet

Hej alle

Jeg fik lige en mail fra Benny fra Esrum Ålaug med godt nyt fra ørredfabrikken ved Esrum Kloster:

Hej Klaus.
Her er en opdatering om klækkeriet i Esrum. Efter at vi tålmodigt har ventet på det, skete det endelig. Stort set alle æggene er nu klækket, og som du kan se, er der ved at være trængsel i klækkerenderne.

Vi er begyndt at starte det store anlæg op, så vi kan få det gennemskyllet, inden vi flytter fiskene ned i de store kar, så snart det bliver for trangt i klækkerenderne.

Mvh

Benny

Mange tak til Benny for update. Det er rart at høre, at vore anstrengelser og hjælp med elfiskeriet i november indtil videre har båret frugt. Vi må bare krydse fingre for at de overlever frem til udsætningstidspunktet.

Knæk & bræk

Klaus

Gedderne i Stege Nor lever i bedste velgående

Hej alle,

Meldinger om generelt dårligt fiskeri, sæler, marsvin og senest stormen Urd, der medførte ekstra forhøjet vandstand og risiko for saltindtrængning, havde ikke just øget lysten til at tage til Stege Nor efter gedder. Alligevel trak det søndag den 15. januar i Zlatan, Peter og undertegnede, da vore normale geddevande var utilgængelige på grund af is eller vind. Vi blev heldigvis ikke skuffede, da det blev til en super tur, der beviste, at gedderne i Stege Nor lever i bedste velgående.

Læs resten

Invitation til fluebindingsaftener i Fiskehuset (ændret til 2. og 9. marts)

Hej alle

Fluebinding i Fiskehuset

Fluebindingsaftenerne i februar, der blev annonceret her på hjemmesiden, blev aflyst på grund af sygdom. De afholdes i stedet torsdag den 2. og torsdag 9. marts, hvor Ole og binder fluer med os.

Hvis du vil lære den ædle kunst fra bunden eller vil du have nye ideer så kom forbi de to torsdage.

Hvis du selv har bindegrej så tag det med. I Fiskehuset har vi grej, så vi kan klare 6-8 personer.

Kunne du være interesseret i at deltage, så send mig en mail. Du skal være meget velkommen.

Mvh

Carsten

carsten@ryby.dk

Endnu en storaborre og andre fangster fra Esrum Sø

Hej alle,

Foreningens Esrumjolle har i ugens løb været ude stort set alle dage, hvilket heldigvis også har resulteret i en række meget fine fangster. Svend Skriver står for den flotteste fangst, idet han på tur med Carsten Ryby både fik landet en aborre på hele 1.838 gram og en gedde på ligeud 7 kg. Begge taget på pirk.

Billedet nedenfor kunne være bedre, men ingen kan være i tvivl om, at Svend har fanget en af de rigtig gode aborrer fra Esrum Sø og at han er virkelig glad. Stærkt gået!

Læs resten