Stillingen i Årets fisker konkurrencen er blevet opdateret

Hej alle,

Så er stillingen i Årets fisker konkurrencen blevet opdateret, hvilket kan ses under den selvstændige fane her på hjemmesiden. Jens Blom fører fortsat, skarpt forfulgt af Ion, Peter Møller, Ask og undertegnede. Juniorerne Kristoffer og Peter Fog følger derefter.

Der er tilmeldt fisk i alle de præmiegivende kategorier bortset fra hvar og karpe. Jeg har kendskab til flere fangne karper blandt foreningens medlemmer fra forskellige vande, men mange ønsker af naturlige årsager at “flyve under radaren”. Det respekteres naturligvis fuldt ud.

Knæk & bræk

Klaus

Olieudslip i åen

Hej alle,

Igår morges var der desværre en hundelufter, der havde observeret, at der ved strækket ved jernbanebroen flød oliefilm på overfladen i hele åens bredde samtidig med, at der lugtede af dieselolie. Hundelufterens mand var heldigvis snarrådig, idet han kontaktede mig, der – efter at have konsulteret vores tidligere formand Carsten Ryby, der (desværre) har erfaring med disse sager – ringede 112. Alarmcentralen sendte lynhurtigt en indsatsleder afsted, der foranstaltede at der kom en flydespærring op lige ved sammenløbet mellem Usserød Å og Nive Å.

Ifølge Hans, der også var blevet ringet op af en bekymret hundelufter, skulle udslippet komme et sted opstrøms sammenløbet i Nive Å-delen. Hvem/hvad der står bag udslippet vides i skrivende stund ikke, men måske finder vi ud af det i løbet af den kommende uge.

Kryds uanset hvad fingre for, at der kun er tale om et mindre udslip, og at det “kun” er olie. Olie har nemlig den egenskab, at den flyder ovenpå og fordamper og dermed hurtigt forsvinder. Skaden er derfor forhåbentlig begrænset. Heldigvis er der heller ikke observeret døde ørreder på strækket.

En stor tak til hundelufterne og deres familier, der var vakse til at melde det.

Knæk & bræk

Klaus

Invitation til foreningens medlemmer om at deltage i elfiskeri i Esrum Å

Hej alle

Skulle der være nogle af foreningens medlemmer, der måtte have lyst til at deltage i det spændende elfiskeri, bliver der igen i år mulighed. Vi er nemlig via vort samarbejde med Esrum Ålaug og Fiskeringen inviteret med for anden gang. Det var rigtig spændende sidste år og de fisk vi fanger i Esrum Å er også dem, der i sidste ende skal levere ørreder til Usserød Å og Nivåen.

Elbefiskningen i Esrum Å bliver i år  afholdt i weekenden den 18.-19. november, og hvis der bliver brug for det, også weekenden efter (den 25.-26. november). De sidste par år er der ifølge Benny Østergaard fra Esrum Ålaug dog blevet fanget nok ørreder efter den første weekend, hvorfor vi kun satser på at være med her.

Læs resten

Svært fiskeri ved Dansk Brakvands Cup 2017

Hej alle

Zlatan og undertegnede deltog sammen i Dansk Brakvands Cup 2017. Vi vidste bl.a. fra min deltagelse sidste år og rapporter op til konkurrencen, at det ville blive svært, men at det blev så svært, havde vi alligevel ikke forventet. Det lykkedes os dog – modsat de fleste andre bådteams, hvoraf mange hører til blandt Danmarks mest hardcore og dygtige geddefiskere – begge at lande gedder. Zlatans gedde på 83 cm (billede nedenfor) var stor nok til at give en flot 14. plads, mens min egen på knap 75 cm ikke var stor til at komme i top 20. Min gedde valgte iøvrigt at genudsætte sig selv efter afkrogning, idet den utroligt nok og ved en vild kraftanstrengelse lykkedes med at springe op af landingsnettet, med os begge som måbende tilskuere. Nu kom det ikke til at betyde noget, men det havde jo nok været en anelse ærgerligt, hvis det var det, der havde betydet at vores team havde bommet førstepræmien for de 3 største gedder i båden på 15.000 kr.

Læs resten