Invitation til foreningens medlemmer om at deltage i elfiskeri i Esrum Å

Hej alle,

Skulle der være nogle af foreningens medlemmer, der måtte have lyst til at deltage i det spændende elfiskeri, bliver der traditionenen tro igen i år mulighed. Vi er nemlig via vort samarbejde med Esrum Ålaug og Fiskeringen inviteret med for tredje gang. Det har været rigtig spændende de andre år og de fisk vi fanger i Esrum Å er også dem, der i sidste ende skal levere ørreder til Usserød Å og Nivåen.

Læs resten