Fantastiske fangster fra Mørrum

Hej alle,

Jens Peder Jeppesen, der til daglig styrer Øresundsakvariet, er også en dygtig lystfisker og NÅL-medlem.. Han har sendt denne friske fangstberetning:

Her også lidt nyt fra Mørrum, hvor jeg og 2 kammerater fiskede tohånds og enhånds flue fra torsdag til lørdag. Den første dag var vi på de nedre stræk og fiskede mest i pool 17-18 og pool 25-30, hvor jeg var så heldig, at få en 100 cm hanlaks i pool 18 kl. 8.00 om morgenen (genudsat).

Læs resten

Brakvandsgedder til Marius og Peter fra Obelix

Hej alle

Så har Marius og Peter været i brakvandet efter gedder. Morten der er far til Marius var kaptajn og styrede Obelix med sikker hånd. Som Peter skriver i rapporten: En meget meget svær dag i Stege Nor. Det blev til 4 gedder med største på 5,5 kg til Marius. De huggede utroligt sløvt og fulgte for det meste kun efter. Men ellers en hyggelig dag.

Læs resten

Efterårssæsonen på Esrum Sø nærmer sig – Husk Esrum Open

Hej alle

Jeg var en tur på Esrum Sø i sidste uge for at tjekke vores jolle Hanna og om de store aborrer var til at tale med. Der er nemlig fanget et par gode de seneste uger ifølge esrumopen.dk.

De store aborrer ville desværre ikke lege med, men det blev da til en enkelt 2,5 kilos gedde på jigstangen. Pirk og vertikaljigging prøvede jeg også, både efter aborrer og gedder. Ærgerligt nok fik jeg i stedet for geddestangen med forfang, lige taget aborrestangen i kampens hede og firet min pirk (uden forfang) ned i hovedet på en pæn gedde, der kvittererede med at kappe linen og ellers bare være ligeglad. Hele seancen ses tydeligt på ekkoloddet.

Læs resten

Makrelbonanza på Zimba

Hej alle

Mange af foreningens Zimbabrugere har de seneste uger haft et fantastisk makrelfiskeri i området nord for Ven. Zlatan har været ude flere gange, hvoraf en enkelt var med deltagelse af undertegnede og Peter Møller. Det blev til rigtig mange til os alle, ikke mindst fordi Zlatan løbende sørgede for at smide små sildestykker ud under Zimba, der lå opankret på 20 meter vand lige før det skråner kraftigt ned mod dybere vand. Sildene fangede vi hurtigt i de store stimer på dybt vand ud for Norreborg Havn på Ven. Herefter var det bare at sætte strimler på en lille trekrog under flåd. Zlatans aborrestang tilsat en lille pirk kunne også fange makreller. De fighter som gale og smager himmelsk.

Læs resten

Tilladelsen til at lave gydebanke er på plads – Det praktiske arbejde er udsat til 2018

Hej alle

Så har Carsten Ryby, formand for vandplejeudvalget, igen været aktiv, idet han sammen med kasserer Bjarne Dueholm har fået godkendt og bevilget tilskud fra Fredensborg Kommune og DTU Aqua til etablering af en ny gydebanke i Usserød Å. Sagen har nu også været i høring og derefter til klagebehandling, og nu ved vi, at der er grønt lys. På grund af mudder langs bredden og det fremskredne tidspunkt bliver det dog først til næste år, at vi går igang med at lave gydebanken. I vil høre nærmere til den tid.

Læs resten

Vellykket ekstraordinær ørredudsætning i åsystemet

Hej alle,

Så var det i mandags, at en lille flok fra foreningen hjalp med at få udsat en masse små  ørreder. Peter Silberg var med og skrev følgende:

Fem mand fra klubben bestående af Carsten, Bjarne, Hans, Asger og undertegnede mødtes ved Esrum Mølle kl. 14 til store afhentningsdag. Med stor hjælp fra Esrum Ålaug fik vi godt 3.500 stk ørreder over i et  kar på trailer. Herefter gik turen til flere steder i vores åsystem, hvor vi nænsomt udsatte de kommende generationers fightere. Her er et par stemningsbilleder.

Læs resten