Fiskedød Usserød å

Hej alle i går blev jeg ringet op af en hundelufter der havde set døde ørreder i Niveåen.

Da jeg kom ned til åen kunne jeg konstaterer der lå døde fisk i massevis.

Fra jernbanebroen og op til møllen talte jeg 50-60 ørreder, og opstrøms møllen til den første spang lå der 20 stk. ørreder og års yngel samt ål og gedder.

Jeg kontaktede Fredensborg kommunes biolog, der ringede 112 for at få en indsatsleder ud fra brandvæsenet, samtidig kontaktede han Miljøvagten der tog vandprøver.

Det er hvad vi ved på nuværende tidspunkt.

Der blev set levende fisk ved Ådalsvej.

Så det kan konstateres at alt er dødt fra Ådalsvej ned gennem Usserød å, og fra sammenløbet i Nivå til udløbet i Øresund.

 

Carsten