Usserød å ændring af tidsplan

Ændring af tidsplanen

 

På opstartsmødet mandag morgen blev der ændret i tidsplanen.

Det blev besluttet at droppe den første lille gydebanke lige nedstrøms broen.

Gravemaskinen kommer først i gang torsdag af tekniske årsager, hvor man starter med opgravning til den første gydebanke(strækning 2) det forventes der udlægges gydegrus fredag, så fredag eftermiddag samt i weekenden vil vi kunne finpudse på det udlagte materiale, samt lægge skjulesten på plads, hvor gravemaskinen ikke kan nå.

Jeg vender tilbage om strækning 3 men mon ikke vi skal regne med at vi kan hjælpe fra tirsdag, det vender jeg tilbage om på fredag.

Giv mig en tilbage melding hvornår du har mulighed for at hjælpe.

 

Carsten

 

Foreløbig tidsplan

Torsdag: Der udlægges jernplader, ryddes buske og startes på strækning 2.

 

Fredag, mandag, tirsdag og onsdag:

Strækning 2: Her afgraves 20 cm bund på 15 m strækning – og udlægges 30 cm gydegrus på de 15 m.

Strækning 3: Her afgraves 20 cm bund på 20 m strækning – og udlægges 30 cm gydegrus på de 20 m.

 

Opgravet materiale lægges til afvanding på arealet – det overvejes om jorden kan udlignes på terræn.

 

Udlægge af skjulesten, hvor det kan lades sig gøre med maskine. Ellers fordeles de i bunker bedst muligt langs brinken.

 

Opgaver Naal og os i samarbejde:

–          Jeg bestiller 45 kubikmeter gydegrus og 3 kubikmeter sten til levering torsdag.

–          Fordeling af skjulesten på strækninger – dette kan vel allerede påbegyndes torsdag aften. Jeg kan fredag eftermiddag og lørdag – det er nok bedst at vi minimum er 3 mand på opgaven ad gangen.

–          Vi medbringer alle et greb til grus og Carsten udtænker en plan til hvordan vi flytter stenene.