Restaureringsprojekt i Usserød å ved Nive Mølle

Vi har sammen med Nive å´s lystfiskerforening lavet et forslag til et mindre restaureringsprojekt i den nederste del af Usserød å. Tanken er, at vi vil skabe nogle nye gydepladser for ørreder. Projektet gennemføres ved, at vi bortgraver den eksisterende vandløbsbund og udlægger en ny. Derved holder vi os inden for den regulativmæssige bund.

 

Der er flere detaljer, der mangler at falde på plads, men vi håber at kunne gennemfører projektet i uge 37 umiddelbart op til naturens dag d. 14. september.

 

Projektet er er skitseret på vedhæftede bilag 1. I er velkommen til at skrive eller ringe, hvis I har spørgsmål eller bemærkninger.

 

Venlig hilsen

Søren Keller