Kategorier
Fangstrapporter

Forrygende formiddag ved Nive Å og andre fangster fra efterårsferien

Hej alle

Efterårsferien gav flere fangster til NÅL-medlemmer, heriblandt undertegnede, der havde en forrygende formiddag ved åen. Således blev det til hele 8 tilbud og 5 på land i løbet af 3 intense timer ved de traditionelt ”sikre” pladser opstrøms Gammel Strandvej. Det blev til flere fine havørreder på henholdsvis 62 cm (super flot hanfisk)

En hunfisk på 65 cm.

og en på 50 cm

samt et par mindre over målet, heriblandt en flot blankfisk.

Alle fanget på en Mepps-spinner str. 3 med blankt blad og røde prikker fisket opstrøms. Hanfisken på 62 cm skønner jeg til knap 3 kg. Den gav en god fight med flere udløb op og ned af åen. Alle fisk bortset fra en enkelt blankfisk blev i overensstemmelse med reglerne for åen genudsat. Jeg har nu fisket ved åen i mere end  25 år, og jeg kan roligt sige, at jeg aldrig tidligere har oplevet et bedre opgængerfiskeri i løbet af så få timer. Det var bare DAGEN, og den var karakteriseret ved høj, men faldende vandstand samt lav sigtbarhed, med tendens til opklaring.

Morgenen efter var jeg ved åen igen sammen med Peter Lottrup og Peter Kirkby. Inden det blev lyst nåede Peter Lottrup at snuppe en fin hunfisk på 60 cm og ca. 2,5 kg. Peter Kirkby og undertegnede fangede efterfølgende ikke andet en en håndfuld aborrer og en gedde. Vandstanden var faldet en del i løbet af døgnet. Var igen ved åen her til eftermiddag, men uden held. Vandstanden var faldet yderligere, så nu skal vi måske til at håbe på lidt mere regn:-)

Claus Banholtz har også fået fisket lidt i efterårsferien og det er blevet til denne rapport:

Hej Klaus

Jeg har i denne uge haft efterårsferie med familien i Sverige. Desværre uden fiskeri, da vi havde regn, regn, og atter regn. Vi kom hjem onsdag, med udsigten til en kuttertur torsdag efter de flade og hvad der ellers ville lege med.

Tidlig morgen drog vi ud imod pladserne, der skulle rumme en del flade efter skippers mening, men fiskeriet skulle blive sværere end forventet.

På mine gulp orm og sildestykker lykkedes det mig dog at lande ca. 16 flade på denne tur, og en håndfuld torsk. Dagens surprise var en havørred på 2,5 kg taget på en lille kasteprik.

Fredag skulle jeg en tur på Esrum Sø med den mindste søn, og fiske aborrer, men til trods for perfekt vind (ingen) og høj sol var der desværre ikke gang i de sortstribede endnu. Vi fangede en del småfisk, og et par stykker over 500 g, men de helt store forblev i søen………Men jeg kommer tilbage efter dem.

Med de to tures fangster drøner Claus ind foran Joachim Fabricius i foreningens årets fisker konkurrence. Joachim har ellers ligget i spidsen indtil nu. Se medlemsfangster under fanebladet ”Årets fisker”.

K&B

Klaus

Kategorier
Fangstrapporter

Analyse af fiskeriet i Lagan 2012 foretaget af NÅL-medlem

Hej alle

Forleden modtog jeg følgende meget spændende mail fra foreningens Lagan-ekspert, Mogens Marcus Mentz:

Hej Klaus

Så sluttede sæsonen i Lagan i søndags.

Det blev en sæson, som syntes at være meget anderledes end tidligere sæsoner. Det, der gjorde sæsonen meget anderledes end tidligere var især følgende:

1. Meget fint fiskeri i forår og forsommer.

2. Lave el-priser i eftersommeren.

3. Usædvanligt mange fisk på 10 kg og større.

Jeg har tidligere skrevet om de meget fine fangster i foråret og forsommeren, hvilket tydede på, at 2012 igen ville blive et rekordår. Men sådan skulle det ikke gå. Vendepunktet kom i starten af august.

I august og september har el-priserne været lave, hvilket har betydet en betydelig nedgang i fiskeriet.

Hvordan hænger det nu sammen?

Jo, i Laholm by er der, ca. 8 km fra Lagans munding, et elkraftværk, som blokerer elven. Der er ikke nogen fisketrappe. Derfor er kun de yderste 8 km af Lagan lakseførende. Vandstanden i disse 8 km afhænger af, hvor meget vand, der slippes igennem kraftværket. Når elprisen er lav, produceres der kun det nødvendige el til at forsyne nærmarkedet samt til at holde en minimumsvandstand i det yderste af elven. Man kan af udledningerne i august og september se, at der ikke har været produceret el om natten, mens der visse dage blot har været en begrænset eller ingen produktion. Dette betyder, at vandstanden om natten har været lav, og at der ikke har været nogen strøm i vandet. Ved lav vandgennemstrømning har strømmen i vandet været så beskeden, at det kun har været muligt at fiske rimeligt nogle få steder, hvor elven er smal, mens der ikke har været strøm nok til at en spinneflue har kunnet strække forfanget tilstrækkeligt og give fluen fornødent liv. Ligeledes har blink ikke kunnet få fornøden naturlig bevægelse af den svage strøm.

Ved lavt vand er vandstanden op til 1 meter under den naturlige vandstand. Dette betyder, at de laks, der samler sig i Laholmbugten ikke er særligt tilbøjelige til at gå op i elven, men afventer en bedre vandstand. Videre bed fiskene ofte ret forsigtigt, hvorfor mange blev tabt under fighten.

Jeg oplevede således en dag i september, hvor jeg stod i et område med 3 tyskere og 3 andre danskere, at der blev fanget og landet 7 fisk (min andel heraf 0), tabt 11 under fighten (min andel heraf 4) og fejlkroget 5 (min andel heraf 1). De fleste af de fisk, der blev landet var ikke kroget alt for godt – én var kroget fra munden i kæbekrogen, hvor kun ca. 3 mm af krogen var trængt ind i kæbekrogen – lidt af et held, at den fisk kom på land.

Sådanne forhold er ikke særegne for Lagan, men kendes også i de norske elve som f.eks. Namsen, hvor der er manglende opgang af fisk ved lavt vand. Først, når der har været en flom (stor vandgennemstrømning) kommer fiskene op i elven.

I år blev der i Lagan i perioden 15-21 august (hvor jeg var der første gang) kun fanget 22 fisk mod 166 i 2011 0g 67 i 2010. Da jeg var der i september blev der blot fanger 106 fisk mod 373 i 2011 og 218 i 2010. Selvom vandstanden fortsat var ret lav i september begyndte der dog at vise sig en beskeden opgang, hvilket vi kunne se ved, at der ind imellem blev fanget nogle blanke fisk (nystegne fra havet). Også i oktober i år har fangsten været væsentligt mindre end i 2011, selvom vandstanden her var mere konstant og på et rimeligt niveau.

Det totale fangsttal i 2012 blev 1887 fisk, mens det i 2011 var 3506 og i 2010 2477.

Bemærkelsesværdigt nok, blev der i 2012 fanget langt flere fisk på 10 kg og derover end tidligere. Således blev der i 2012 fanget 80 laks på 10 kg og større mens der i 2011 kun blev fanget 36 og i 2010 50. I det hele taget er det mit indtryk, at gennemsnitsvægten for de fangede fisk i 2012 er større end tidligere. Især synes andelen af små fisk mellem 2 og 4 kg at være betydeligt mindre end tidligere.

Og nu kan vi så vente på, at det bliver 1. marts 2013 før fiskeriet igen åbner. De første laks kan nok forventes fanget i begyndelsen af april 2013.

Mvh

Mogens Marcus Mentz

Tankevækkende, at vi nu skal til at følge elpriserne inden vi tager til Lagan, men det giver jo god mening, jf. ovenstående. Stor tak til Mogens for analysen.

Undertegnede har ikke modtaget mange fangstrapporter den seneste tid, men har dog selv været i Skjern Å, hvor det blev til en stalling på 38 cm på spin, men ingen laks. Mon ikke, at jeg iøvrigt i de kommende uger modtager nogle rapporter. Jeg kan i foreningens bestillingssystem bl.a. se, at der er planlagt flere ture på Esrum Sø, ligesom at åen nok også vil give lidt fisk op til fredningen medio november.

Knæk & bræk

Klaus

Kategorier
Fangstrapporter

Endnu en smuk skælkarpe til Claus Banholtz

Hej alle

Endnu en rapport modtaget fra Claus Banholtz, en af foreningens storfiskere:

Hej Klaus

Efter sidste uges store succes skulle vi bare afsted igen, men denne aften var fiskene ikke lige så villige som sidst, og jeg måtte vente til kl. 21.00 hvor det første seriøse hug kom, men hviket et……Min lette bundstang på 1,25 LBS flexede helt i bund og efter en heftig og lang fight kunne jeg lande endnu en flot skælkarpe på 7, 5 kg taget på 10 mm boilie og str 10 krog.

Mvh

Claus Banholtz

Stort tillykke til Claus, der stille og roligt henter point til Årets fisker konkurrencen.

Knæk & bræk

Klaus