POLITI HOLDER ØJE MED SMÅBÅDSFISKERE I ØRESUND

POLITI HOLDER ØJE MED SMÅBÅDSFISKERE I ØRESUND

Småbådsfiskere sejler også til søs i vinterhalvåret, og Søfartsstyrelsen har skrevet til Danmarks Sportsfisker­forbund for især at gøre opmærksom på reglerne for sejlads i trafiksepareringer. Søfartsstyrelsen har især fo­kus på regler for sejlads i trafiksepareringer, og her specielt trafiksepareringen i den nordlige del af Øresund mellem Helsingør og Helsingborg. Dette område er et af de mest trafikerede danske farvande, og samtidig et område med meget fritidssejlads og færgetrafik.

I trafiksepareringssystemet mellem Helsingør og Helsingborg er der set eksempler på ulovlig sejlads, som har været til ulempe eller fare for skibsfarten. Søfartsstyrelsen indledte derfor i 2011 et samarbejde med Nordsjæl­lands Politi om håndhævelse af sejladsreglerne til søs, og politiets indsats til søs vil fortsætte i 2012.

Du kan læse mere her: www.sportsfiskeren.dk/sager/informationsbrev-fra-soefartsstyrelsen