Klargøring af trollingbåd

Vi har fået mulighed for at få trollingbåden indendørs, derfor vil jeg foreslå vi får ordnet båden nu.

Indendørs muligheden er dog begrænset til mandag den 5/3 kl. 17 – 20 (?) og tirsdag den 6/3 kl.17 – 19 (?)

Jeg kunne foreslå vi polerer båden og rengør styrerummet mandag den 5/3 og tirsdag den 6/3 maler vi bunden.

Hvis vi ikke får klargjort båden nu, har vi ingen mulighed for at få den indendørs, og vi bliver følgelig nødt til at vente

til vejret bliver sådan, at det kan gøres udendørs.

 

Den indendørs vedligeholdelse foregår hos Frank Daugaard:

 

Inder da skal den vaskes, og det vil jeg gøre i Bagsværd, hvor jeg har mulighed for at vaske den med en varmvands højtryksspuler.

 

Som fortalt på generalforsamlingen vil det blive sådan, at dem der bruger båden skal være med til at vedligeholde båden, eller skal de betale sig fra det med kr. 500

Den største indsats er polering/rengøring, hvor vi har brug for flest folk. Til malingen skal jeg kun bruge 2 personer.

 

Foreningen råder over 1 polermaskine, og Bjarne kommer med en tilsvarende.

 

Lad mig høre hvem der kan og vil – og hvilke dage !!!

Så træffer jeg beslutningen, om det bliver nu eller senere, og mailer jer resultatet.

 

 

Carsten

 

Vinterens tilbagetog og forårets komme giver fangster

Hej alle

Efter en lang periode uden fangstrapporter er der i forbindelse med vinterens tilbagetog og forårets snarlige komme nu begyndt at ske noget. Fra Claus Banholtz har jeg lige modtaget denne:

Hej Klaus

Årets første tur i åen …dejigt

Thomas Jeppesen ringede og spurgte om vi ikke lige skulle tage et par timer i åen, og det siger man jo ikke nej til 🙂 

Vi startede på vores normale spot, men der var ingen fisk idag ….100 m længere fremme fik jeg endelig et godt hug, men fisken slap desværre.

Wobleren fik lov at fiske det samme spot igen og ved første indspinding huggede fisken igen og denne gang fik jeg den. 

Efter en god og hård fight kunne jeg lande årets første havørred fra vores dejlige å, og efter et hurtigt billede svømmede den glad videre.

Så er sæsonen igang …….endelig.

Fiskehilsner 

Claus Banholtz

 

Kysten er også begyndt at røre på sig her på Sjælland, idet jeg bl.a. har hørt om et godt fiskeri i Isefjorden i forbindelse med at isen nu i weekenden endeligt har sluppet sit tag. Således har vi et medlem i foreningen, der har fanget rigtig mange op til 50 cm (opdatering følger). Jeg selv var med Søren Messerschmidt og Peter Lottrup på en tur til Stevns, hvor vi trods dejligt vejr ikke mærkede eller så det mindste. Ingen vi snakkede med havde fået fisk og det var holdningen, at vejret var for godt, vandet for klart og ikke mindst at sidstnævnte var for koldt. Lystfiskere har som bekendt altid gode forklaringer, når fiskene ikke hugger:-)

Jeg ser i marts frem til at modtage fangstrapporter, idet måneden normalt er super til gedder, brakvandsaborrer og kystørreder.

Knæk & bræk

Klaus

POLITI HOLDER ØJE MED SMÅBÅDSFISKERE I ØRESUND

POLITI HOLDER ØJE MED SMÅBÅDSFISKERE I ØRESUND

Småbådsfiskere sejler også til søs i vinterhalvåret, og Søfartsstyrelsen har skrevet til Danmarks Sportsfisker­forbund for især at gøre opmærksom på reglerne for sejlads i trafiksepareringer. Søfartsstyrelsen har især fo­kus på regler for sejlads i trafiksepareringer, og her specielt trafiksepareringen i den nordlige del af Øresund mellem Helsingør og Helsingborg. Dette område er et af de mest trafikerede danske farvande, og samtidig et område med meget fritidssejlads og færgetrafik.

I trafiksepareringssystemet mellem Helsingør og Helsingborg er der set eksempler på ulovlig sejlads, som har været til ulempe eller fare for skibsfarten. Søfartsstyrelsen indledte derfor i 2011 et samarbejde med Nordsjæl­lands Politi om håndhævelse af sejladsreglerne til søs, og politiets indsats til søs vil fortsætte i 2012.

Du kan læse mere her: www.sportsfiskeren.dk/sager/informationsbrev-fra-soefartsstyrelsen