Så kom der gang i fiskeriet i åen

Hej alle

En status efter de første 14 dage efter premieren er, at vort polske medlem, Andrzej, nok fik årets første lørdag den 23. Den vejede knap 4 kg og tog en rød wobler. Jeg selv var et smut dernede i tirsdags, og fik der en fisk på 2,65 kg og 63 cm. Den var i usædvanlig god kondition (se billede herunder), men en anelse mørk skygge på maven samt det faktum, at den ikke sprang under en ellers god fight, får mig til at konkludere, at den ikke var blank.

 

Knæk & bræk

Klaus

Regler for fiskeri og adfærd i De Gamle Lergrave

Bæredygtigt fiskeri i De Gamle Lergrave – regler for fiskeri

Fangstkroge er forbudt og vi opfordrer alle til at bruge net med gummimasker eller knudeløse net. Brug også gerne en afkrogningsmåtte.

Benyt en krogløser. Benyttes gabåbner overfor gedder skal denne være med enten kugle eller bue, så gedden ikke skades i munden.

Alle fisk, bortset fra skaller, der skal anvendes som agnfisk, skal genudsættes. Kun fisk der er for dybt krogede og som vurderes ude af stand til at overleve en genudsætning må hjemtages.

Gedderne er fredet i hele april måned, hvor der ikke må fiskes efter dem. Alle øvrige fiskearter må der fiskes efter året rundt.

Bæredygtigt fiskeri i De Gamle Lergrave – regler for adfærd

Fiskeri er for foreningens medlemmer.

Børn under 12 år fisker gratis når det er sammen med et medlem på 16 år eller derover. Det anbefales generelt, at juniorer bærer redningsvest ved fiskeri.

Det obligatoriske fisketegn fra NaturErhvervstyrelsen skal medbringes og fremvises på forlangende. I tvivlstilfælde kan kontrolløren kontakte kasseren for at høre om der er betalt kontingent.

Der må ikke fiskes fra lodsejernes grunde. Vis generelt hensyn overfor lodsejere, medfiskere og andre brugere af naturen ved fiskevandet.

Støjende adfærd er ikke tilladt.

Fældning af træer er ikke tilladt, men det er tilladt at foretage en let beskæring, så man kan komme til at fiske.

Henkastning af liner, kroge og andet affald må naturligvis ikke finde sted.

Der må ikke tændes bål eller grillles i området

Hunde skal føres i snor

Campering er ikke tilladt. Ophold i medefiskerbivy er tilladt.

Der skal parkeres hensynsfuldt og så vidt muligt uden at det er til gene for lodsejere på Vibevej. Den hidtidige parkering for enden af Vibevej er blevet forbudt, hvorfor parkering anbefales foretaget bag ringovnen eller for enden af vejen ved Stark i Nivå.

Færdsel på isen sker på eget ansvar. Pas på, da der er gennemstrømning mellem søerne.

Rigtig god fornøjelse!

Bestyrelsen

26. august 2017

 

Årets fisker 2010 er fundet + Å-premieren 2011!

Hej alle

Så fik vi afsluttet foreningens konkurrence om at blive Årets fisker 2010. Aldrig i foreningens historie har der været tilmeldt så mange fisk, heriblandt rigtig mange deciderede trofæfisk! En stor tak til alle, der har bidraget med fangstrapporter i årets løb, og en opfordring til alle medlemmer om at tilmelde fisk i 2011.

Og at dømme efter, hvor mange der har klikket sig ind på hjemmesiden og læst de løbende fangstrapporter, må den også have interesse for andre end foreningens medlemmer. Således er der flere af artiklerne, der er læst mere end 150 gange!

Ikke helt overraskende blev det Peter Silberg, der løb med æren i 2010, skarpt forfulgt af undertegnede og med Claus Banholtz på trediepladsen. Der er flotte præmier til disse, og der vil naturligvis også være præmier til vinderne af de enkelte kategorier, såfremt de møder op på generalforsamlingen torsdag den 3. februar i Fiskerhuset. Præmierne er venligst sponseret af Sportdres og FiskegrejDirect.

Konkurrencen om at blive Årets fisker 2011 er allerede igang, men vinteren har vist gjort sit til, at ingen fangstrapporter hidtil er nået frem til undertegnede. Således heller ingen fisk endnu fra åen, men det skyldes i høj grad uklart vand (bl.a. pga. det uautoriserede graveri i åen), snask i vandet og en meget høj vandstand, der gør det svært at fiske de rigtige steder og nå ned til ørrederne. Peter Kirkby havde et enkelt tilbud, men alle andre jeg har kendskab til incl. undertegnede trak nulboner ved premieren i søndags.

Vi ses til generalforsamlingen!

Klaus