Medekonkurrence

Den 19. juni er der igen medekonkurrence i vores lergrave.

Vi mødes ved busstoppestedet på Gl. Strandvej kl. 15.45, hvor der vil være indskrivning/tilmelding af deltagere.

Konkurrencen starter lørdag kl. 16.00, og der må fiskes indtil søndag kl. 10.00. Vi mødes ved busstoppestedet på Gl. Strandvej kl. 10.45 med henblik på indlevering af fangstrapporter, pointberegning og efterfølgende præmie/pokaloverrækkelse.

Konkurrenceregler/praktik:

Der må kun fiskes fra land, og da vores lergrave er noget tilgroede vil det være op til hver enkelt deltager at etablere fiskeplads. Det skal indskærpes, at der ikke må fældes hverken træer eller buske. Men at der om nødvendigt, må foretages en nænsom beskæring af disse.

Det er både tilladt at fiske helt igennem/overnatte samt, at fiske når det passer den enkelte indenfor konkurrencetidsrummet. Ved overnatning skal dette naturligvis ske under hensyntagen til de nærliggende naboer. Skrald og lignende må under ingen omstændigheder efterlades, men skal samles sammen og tages med hjem.

Der må medbringes og fiskes med maksimalt 4 stænger pr. deltager.

Den enkelte deltager vejer selv sine fangster og noterer kategori/vægt (æresprincippet). Fisk skal herefter nænsomt genudsættes. Det anbefales, at benytte en afkrogningsmåtte og knudefrit fangstnet for at beskytte fiskene mest muligt.

Point tildeles efter samme regler som årets fisker (se hjemmesiden), og der kan således kun tilmeldes 3 fisk pr. kategori.

Der fiskes/tilmeldes fangster i følgende kategorier:

– BRASEN

– GRÆSKARPE

– KARPE

– KARUSSE/GULDFISK

– RUDSKALLE

– SKALLE

– SUDER

Vi håber på et stort fremmøde, og ser frem til en god og fair afviklet konkurrence.

Knæk & bræk

Mads Larsen & Zlatan Delic