Juniorerne gav baghjul til seniorerne ved geddekonkurrencen

Hej alle,

Juniorerne Peter Fog Pedersen og Kristoffer Kindberg tog henholdsvis første- og andenpladsen ved søndagens geddekonkurrence, og gav dermed baghjul til de deltagende seniorer.

Vindergedden på 93 cm snuppede Peters agnfisk i nordenden af den lange sø, hvor også Kristoffer fik sin gedde, der rakte til andenpladsen. Langt størstedelen af de fangne 17 gedder af de 11 deltagere blev til konkurrencen taget i den lange sø, hvilket måske kan tilskrives at Svanesøen indenfor den seneste uge var blevet noget grumset. Dette fænomen med algeopblomstring i maj har vi oplevet før. Om et par uger er Svanesøen formentlig klarvandet igen.

Præmierne var venligst sponseret af Sportdres og Hvidovre Sport.

Knæk & bræk

Klaus

Geddekonkurrence i De Gamle Lergrave søndag den 12. maj kl. 7-12

Hej alle,

Traditionen tro afholdes geddekonkurrence på søndag den 12. maj kl. 7-12 i De Gamle Lergrave. Konkurrencen afholdes altid anden søndag i maj.

Premieregedde fra De Gamle Lergrave

Vi mødes 6.45 ved busstoppestedet i sydenden af den lange sø. Der vil som altid være præmier. Der må fiskes med 2 stænger efter gedder og en ekstra stang kan også bruges til fangst af eventuelle agnfisk. Lergravsjollerne må ikke anvendes under konkurrencen.

Vinder af konkurrencen er den med den længste gedde, og der fiskes catch & release. Hver fisker kan tilmelde 1 gedde, men der vil også være præmie til den der fanger flest. Præmierne bliver delt ud på den store plads i sydenden af den lange sø ca. kl. 12.15.

Konkurrencen har alle årene budt på fine fangster, og der er god grund til at tro, at der også denne gang vil være et godt fiskeri. Således havde Hans og undertegnede mulighed for at fiske 1. maj. Her lykkedes det os på spin og flue at fange hele 22 gedder op til 85 cm. Den 3. maj var vi afsted igen. Her blev det dog “kun” til 12 gedder. Der er naturligvis også større gedder i lergravene, men dem har vi en aftale med om, at de først hugger til konkurrencen:-)

Vel mødt!

Klaus

Indbydelse til affaldsindsamling langs Usserød Å søndag den 26. maj kl. 10-12

Foreningens  medlemmer med tilhørende familie indkaldes hermed til indsamling af henkastet affald langs Usserød Å. 

Vi har som en fast tradition foretaget affaldsindsamling i de seneste mange år langs åen. Denne gang er konceptet lidt anderledes, idet der via projekt “Ren natur” ejet og ledet af “Hold Danmark rent” bliver overført hele 3.000 kr til foreningens konto, når (- og hvis) arrangementet er vel overstået. Et sådant win-win tilbud kan vi naturligvis ikke sige nej tak til.

Kom derfor og vær med til en hyggelig formiddag, hvor der er garanti for masser af frisk luft, motion og godt samvær. Husk at du samtidig er med til at støtte foreningen økonomisk, så vi kan få endnu flere faciliteter.

Affaldsindsamlingen afholdes søndag formiddag den 26. maj i tidsrummet 10-12. Der vil være en forfriskning til alle deltagere kl. 12.

Tilmelding er ikke nødvendig. Du/I skal blot møde op ved broen, hvor Ullerødvej i Kokedal krydser Usserød Å. Fredensborg Kommune sørger for udstyr i form af poser, handsker og redskaber. Ja, de sørger endda for at affaldet bliver afhentet, når vi har samlet en bunke.

Vel mødt

På vegne af bestyrelsen

Bjarne, Hans & Klaus

Udsætning af ørreder i Nivåen

Hej alle

På søndag den 14. april ca. kl. 17 udsœttes der 18.000 stk. ørreder i Nivå, hvor Nivå går under Hørsholm Kongevej.

Udsætning af ørreder

Kom og vœr med og se vandet “koge” af fisk. Linda Bollerup fra Fyns Laksefisk og Rune Hylby fra “Den sjællandske grusbande” sikrer at tingene går rigtigt for sig.

Vel mødt!

Klaus