Tilladelsen til at lave gydebanke er på plads – Det praktiske arbejde er udsat til 2018

Hej alle

Så har Carsten Ryby, formand for vandplejeudvalget, igen været aktiv, idet han sammen med kasserer Bjarne Dueholm har fået godkendt og bevilget tilskud fra Fredensborg Kommune og DTU Aqua til etablering af en ny gydebanke i Usserød Å. Sagen har nu også været i høring og derefter til klagebehandling, og nu ved vi, at der er grønt lys. På grund af mudder langs bredden og det fremskredne tidspunkt bliver det dog først til næste år, at vi går igang med at lave gydebanken. I vil høre nærmere til den tid.

Læs resten

Vellykket ekstraordinær ørredudsætning i åsystemet

Hej alle,

Så var det i mandags, at en lille flok fra foreningen hjalp med at få udsat en masse små  ørreder. Peter Silberg var med og skrev følgende:

Fem mand fra klubben bestående af Carsten, Bjarne, Hans, Asger og undertegnede mødtes ved Esrum Mølle kl. 14 til store afhentningsdag. Med stor hjælp fra Esrum Ålaug fik vi godt 3.500 stk ørreder over i et  kar på trailer. Herefter gik turen til flere steder i vores åsystem, hvor vi nænsomt udsatte de kommende generationers fightere. Her er et par stemningsbilleder.

Læs resten

Stillingen i Årets fisker konkurrencen er opdateret

Hej alle

Stillingen i Årets fisker konkurrencen er blevet opdateret og lagt på hjemmesiden. Jens Blom fører p.t. foran Ion, skarpt forfulgt af Peter Møller, Ask Peter Futtrup og Kristoffer Kindberg.

Er der medlemsfangster som mangler på listerne (- og som overholder reglerne) er det bare med at sige til, så bliver de tilføjet. Husk at der er gavekort til vindere af de enkelte kategorier og af den samlede konkurrence.

Knæk & bræk

Klaus

Udsætning af 3.500 stk ørreder i åen kommer til at ske mandag eftermiddag den 28. august

Hej alle

Carsten har nu fået en aftale op at stå med Benny Østergaard fra Esrum Ålaug om at de mange ørreder udsættes mandag den 28. august. Ørreder og grej hentes først ved Esrum Mølle kl.14, hvorefter det hele transporteres til de tre steder, hvor de skal fordeles. De tre steder er følgende:

  1. Grønholt Å (tæt på Fredtoften)
  2. Donse Å (tæt ved Audi i Kokkedal)
  3. Usserød Å (tæt ved Ådalsvej)

De præcise tidspunkter og steder vil blive afsløret for dem, der tilmelder sig hos Carsten Ryby på 40141090 eller mail carsten@ryby.dk

Dem der allerede har ytret interesse og formentlig deltager den 28. august er udover Carsten også Bjarne, Hans, Peter L., Peter S. samt juniorerne Marius og Peter.

Spændende om de mange ørreder, der bliver udsat langt oppe i Usserød Å-systemet kan vokse sig til store og stærke bækørreder eller om de tager en tur ud i havet og bliver til havørreder, der så senere trækker op i åen for at gyde.

Knæk & bræk

Klaus

Opdaterede regler for booking af faciliteter

Hej alle

Vi er i år indtil videre blevet 26 flere medlemmer, hvilket er yderst glædeligt. Det betyder dog også, at der er blevet lidt mere rift om faciliteterne, hvilket igen har fået en enig bestyrelse til igår aftes på bestyrelsesmødet, at præcisere regler for booking af foreningens mange faciliteter.

De reviderede regler kan du læse mere om i bookingkalenderen, hvor det bl.a. er blevet obligatorisk, at skrive 1) i hvilket tidsrum man booker, og 2) hvem der booker (både fornavn og efternavn samt mobilnr.). Hertil bør man som medlem huske at justere tidsintervallet i ens booking, hvis man slutter fisketuren før planlagt tid.

Der er lidt flere informationer i bookingkalenderen, men det burde ikke give anledning til udfordringer. Hele formålet med præcisering af reglerne er jo, at vi alle får flere muligheder for at komme afsted på fisketur.

Knæk & bræk

Klaus

Catch & release – Opdaterede regler for fiskeri og adfærd i De Gamle Lergrave

Hej alle

På bestyrelsesmødet igår aftes blev det besluttet, at foreningens regler for fiskeri og adfærd i De Gamle Lergrave skulle opdateres, da der ellers altid er blevet fisket efter uskrevne regler. Det er ikke hensigtsmæssigt, hverken når nye medlemmer skal igang med fiskeriet, eller når nogen af vores mere erfarne medlemmer tager en sjælden tur i De Gamle Lergrave.

Den væsentligste tilføjelse til de allerede eksisterende regler er, at vi nu formelt indfører Catch & Release.

Catch & Release betyder, at alle fisk der fanges i De Gamle Lergrave skal genudsættes. Kun fisk der er for dybt krogede og som vurderes ude af stand til at overleve en genudsætning må hjemtages. Hertil er det tilladt at fange skaller til brug som agnfisk.

De væsentligste øvrige tilføjelser til reglerne er, at anvendelse af fangstkroge er blevet forbudt og vi nu aktivt opfordrer alle til at bruge net med gummimasker eller knudeløse net. Brug også gerne en afkrogningsmåtte samt en krogløser. Benyttes gabåbner overfor gedder skal denne være med enten kugle eller bue, så gedden ikke skades i munden.

De opdaterede regler for fiskeri og adfærd i De Gamle Lergrave kan læses under “Medlemssider” her på hjemmesiden.

God fornøjelse!

Klaus